Multifunkční hřiště v Novém Lískovci
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Hana Pospíšilová
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Nový Lískovec
2023
606 líbí se mi
1009 kladných hlasů

Projekt obsahuje úpravu bývalého hřiště uprostřed sídliště a jeho přetvoření na veřejné multifunkční sportoviště pro děti a mládež. Principem je vytvořit prostor starším dětem pro trávení volného času sportem ve společnosti kamarádů či rodičů.

Více pohybu pro naše děti a mládež!
V Novém Lískovci jsou místa, kde dříve hřiště byla. Jeden z plácků, který již dávno k těmto účelům neslouží, je i za domy na ulici Svážná. A proto chceme toto bývalé hřiště zmodernizovat tak, aby opět sloužilo dětem a mládeži na hraní míčových her. Upravená plocha se bude skládat z multifunkčního hřiště především pro kolektivní míčové sporty, odpočinkové zóny a upravené zeleně.
Vybrané místo se nachází za domy č. p. 382/2 a 381/4 ulice Svážná v Novém Lískovci a v minulosti bylo určeno pro sportování dětí a mládeže. Toto hřiště je již mnoho let neudržované, pro volný čas děti nevhodné.
Na území MČ Nový Lískovec veřejné sportoviště, zvlášť pro větší děti, chybí. V předchozích letech byly modernizovány hřiště v areálech škol Nového Lískovce, které jsou veřejnosti přístupné jen částečně. Proto by revitalizace tohoto prostoru měla rozšířit možnosti pro naši mládež i děti, kde trávit volný čas kdykoliv během dne, včetně prázdnin. Místo je velmi dobře dostupné pro celou městskou část.
Stávající plácek je nyní trávou prorostlá kamenitá plocha a pozůstatek zničeného basketbalového koše. Do tohoto prostoru bychom rádi umístili nové multifunkční hřiště, tak jak je uvedeno v návrhu. Hřiště bude mít speciální protihlukový povrch pro míčové hry včetně vyznačených čar pro jednotlivé sporty, bude vybaveno, jak brankami pro fotbal, tak i koši na basketbal, či možností natažení sítě pro nohejbal a volejbal. Většina prvků tohoto hřiště bude ocelové konstrukce, aby bylo bezúdržbové a odolné vůči vandalismu. V okolí se také upraví stávající zeleň a vytvoří se i odpočinková část s lavičkami.
Inspirací pro vybudování tohoto hřiště bylo velmi oblíbené nové hřiště Opička v Králově Poli, Brno.
Pojďme naší mládeži pomoci najít další důvod, proč vyjít ven za kamarády, zasportovat si a dělat něco pro zdraví. Prostě - jen tak si jít odpoledne začutat. A jistě takové hřiště ocení i rodiče pro společné sportování s menšími dětmi.


VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt představuje revitalizaci hřiště a jeho úpravu na multifunkční sportoviště pro děti a mládež. Cílem je vytvořit moderní hřiště pro míčové sporty, které bude veřejné a přístupné během dne kdykoliv. Umožníme tak zejména starším dětem vyběhnout odpoledne po škole ven a s kamarády si zahrát třeba fotbálek či basket. Podpoříme tak u dětí přirozené sportování, socializaci v kruhu vrstevníků, zdravější přístup k trávení volného času zejména v období dospívání. A nebo sportování rodičů s dětmi.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava starého hřiště na multifunkční sportoviště 1 4 850 000 4 850 000
Údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek p.č. 2021/18 v k.ú. Nový Lískovec se nachází ve stabilizované ploše čistého bydlení. Hřiště a stavby pro sportovní účely jsou zde přípustné za podmínky, že nebudou zdrojem závad a vlivů, které jsou dle charakteru území neslučitelné s pohodou v lokalitě a jejím okolí. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor sportu S projektem souhlasíme a podporujeme ho. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno - Nový Lískovec Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný