Podpora mladých lidí opouštějících dětský domov
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Markéta Strážnická
4 500 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
2023
323 líbí se mi
1070 kladných hlasů

Mladí dospělí jsou po odchodu z dětských domovů v nesnadné situaci. Nemají peníze, potřebují bydlení, první práci a navázat nové kontakty.

Cílem projektu je pomoct lidem, kteří do dospělosti vstupují se sociálním handicapem, bez rodinného zázemí. Hranice mezi sociálním statusem „dítě z dětského domova“ a „bezdomovec nebo bezdomovkyně“ je někdy velmi tenká. Někteří dokončili vzdělání, což znamená nutnost najít si bydlení a vykročit do života.
Mnozí nemají vytvořené žádné pevné sociální vazby a záchranné sociální sítě s výjimkou těch, které vznikly během jejich života v domovech. Řada z nich vykračuje doslova do prázdna, bez toho, že by věděla, jak vypadá bezchybně napsaný strukturovaný životopis nebo jak se hlásit na úřadech a žádat o práci.
V pomoci mladým lidem odcházejícím z dětského domova existují značné mezery.
Projekt by zahrnoval pronájem bytů, mentorku či terénního sociálního pracovníka, psychologickou podporu, doučování a další podpůrné aktivity pro lepší vstup do dospělého světa.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pomoc mladým lidem opouštějící dětské domovy.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 4 500 000 4 500 000
Cena celkem: 4 500 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor sociální péče Podporou mladých lidí opouštějící dětské domovy, pěstounské péče, výchovné ústavy atd. se již 30 let zabývá oddělení sociální prevence Odboru sociální péče MMB. V rámci své služby Azylový dům pro mládež poskytuje ubytování pro klienty (15–26 let), odborné poradenství, řešení vztahových problémů, pomoc s přípravou na budoucí povolání (výběr školy, doučování…), zprostředkování zaměstnání, psychologa atd. S klienty se provádí výcvik sociálních dovedností, rozvoj a udržení pracovních návyků, pomoc při získávání všech sociálních kompetencí (jednání s úřady, zaměstnavateli, orientace v systému práva, komunikační dovednosti, finanční gramotnost, vedení domácnosti atd.). Od r. 2023 se připravuje zapojení služby do tréninkového bydlení s podporou sociálních pracovníků. Případná podpora v rámci PaRo by mohla být využita na mimoškolní zvyšování kvalifikace (jazykové kurzy, získání řidičského oprávnění, obsluha strojů…), hmotné zajištění klientů, kteří nemají žádné finanční prostředky, úhradu lékařských vyšetření potřebných k nástupu do zaměstnání, úhradu zdravotních pomůcek, psychologických služeb atd. proveditelný
Bytový odbor proveditelný