Nový park pro Královo Pole
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Tereza Chladilová
4 975 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2023
334 líbí se mi
1130 kladných hlasů

Cílem navrhovaného projektu je revitalizace nevyužité zelené plochy, která je umístěna vedle psího výběhu, nad frekventovanou rychlostní silnicí směr Svitavy. Zahrnuje výsadbu stromů, keřů, okrasných dřevin. Dále pořízení laviček a odpočívadel.

Kvalita života ve městě je ovlivňována vlastnostmi volného, nezastavěného prostoru, který poskytuje všem věkovým generacím možnost k relaxaci a trávení volného času v příjemném a kultivovaném prostředí.

Cílem navrhovaného projektu je revitalizace nevyužité zelené plochy, která je umístěna vedle psího výběhu, nad frekventovanou rychlostní silnicí směr Svitavy. Je to zároveň také prostor, který je pro občany Králova Pole jednou ze vstupních cest do Zamilovaného hájku.

V rámci rekultivace bude prostor citlivě navržen a koncipován tak, aby poskytoval prostor pro relaxaci místních obyvatel všech generací. Plocha bude upravena do moderní parkové úpravy. Zahrnuje výsadbu stromů, keřů a okrasných dřevin. Budou zde zbudovány lavičky, odpočívadla a také rámová dřevěná houpačka. Součástí návrhu je také vybudování menší protihlukové stěny, která účelně, bezpečně a citlivě oddělí relaxační prostor od frekventované silnice.

Dejme společně šanci vytvořit novou zelenou plochu v Králově Poli.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Relaxační zóna pro místní obyvatele a rekultivace veřejné zelené plochy.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výsadba stomů, keřů, dřevin, květin 1 800 000 800 000
Terénní úpravy 1 800 000 800 000
Mobiliář parku 1 1 000 000 1 000 000
Protihluková stěna 1 2 000 000 2 000 000
Údržba zeleně a mobiliáře 3 125 000 375 000
Cena celkem: 4 975 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje V ploše ostatní městské zeleně je podle územního plánu možné vybudovat parkové úpravy i umístit mobiliář, nejsou však určeny k umisťování staveb. Protihlukovou stěnu je tedy vhodné umístit do plochy dopravy. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. V daném území se nachází kanalizace. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno - Královo Pole proveditelný