Sportujeme na Svratce
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Jakub Němec
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
2023
509 líbí se mi
526 kladných hlasů

Vybudování zázemí z unimobuněk pro vodáky na Riviéře, včetně pořízení příslušenství a kompletního vybavení na trénink, opravy a výuku.

Od roku 1959 byl v navrhovaném úseku řeky pořádán Veletržní pohár ve vodním slalomu. Tato aktivita byla přerušena v období provozu prodejní burzy v 90. letech minulého století. Po ukončení provozu burzy byla činnost znovu v tomto prostoru obnovena, jelikož se jedná o jedno z mála míst, kde je na území města možná jízda na proudící vodě.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zájem o výcvik na proudící vodě je značný a je počítáno s volným přístupem veřejnosti. Rovněž bude možné opět pořádat závody ve vodním slalomu. V minulých letech zde proběhlo například mistrovství ČR žáků. V případě, že v budoucnosti dojde k realizaci vodáckého kanálu v Pisárkách zůstane tento projekt pro svoji bezpečnost vhodný i nadále pro širokou veřejnost bez vstupného.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Buňky se zázemím a případným skladem kajaků 1 3 200 000 3 200 000
Vybavení (tyče, vybavení na servis kajaků, cvičící pomůcky) 1 1 200 000 1 200 000
Údržba 3 200 000 600 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí K umístění stavby zázemí bude nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do regionálního biokoridoru. Součástí žádosti o závazné stanovisko k projektu musí být i hodnocení záměru na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. proveditelný
Odbor investiční Upozorňujeme, že v dané lokalitě se nachází investiční záměr "Realizace PPO města Brno – etapy VII a VIII"- nutno koordinovat. Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství S ohledem na kladné vyjádření Kanceláře architekta města Brna je projekt proveditelný, umístění unimobuněk musí být mimo záplavové území.   proveditelný
Odbor implementace evropských fondů Předložený projekt je lokalizován v místě, kde se aktuálně realizuje projekt protipovodňových opatření spolufinancovaný z dotace. Proto je v případě úspěchu projektu v participativním rozpočtu nezbytná koordinace dalšího postupu s Kanceláří architekta města, který je technickým garantem projektu protipovodňových opatření. proveditelný
Odbor sportu Souhlasíme s projektem a podporujeme ho. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Kancelář architekta města Brna Projekt je v souladu s projektem \"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII\". Projekt protipovodňových opatření s využitím pro vodáky počítá, koryto bude v tomto úseku ponecháno ve stávající podobě tak, aby jej mohli využívat vodáci k soutěžím, jak byli zvyklí. proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
Odbor dopravy Pokud tento projekt bude stavbou dočasnou, tj. nebude bránit výstavbě jiným dopravním stavbám, může být realizován. proveditelný