HALA VODOVA – BEZBARIÉROVÁ
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Marek Novák
4 877 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Královo Pole
2023
360 líbí se mi
360 kladných hlasů

Zpřístupnění Městských sportovních hal na Vodově osobám s tělesným postižením a to hlavně spoluobčanům na invalidních vozících.

Sportovní haly na Vodově ulici jsou v současné době obtížně přístupné lidem s tělesným postižením a lidé na invalidním vozíku se do hlediště haly bez výrazné dopomoci nedostanou vůbec.
Navíc ani hlediště v obou halách není pro tyto návštěvníky přizpůsobeno a musejí trávit sledování utkání ve vstupech nad schodištěm.
Rád bych zájemcům za řad těchto návštěvníků dopomohl ke snadnému přístupu a k důstojnému místu pro sledování utkání a akcí.
Projekt počítá s úpravou vstupů do obou hal, úpravou propojení mezi halami a úpravou části hlediště v obou halách.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zpřístupnění Městských hal na Vodově ulici osobám s tělesným postižením

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace a její projednání 1 350 000 350 000
Přípravné stavební práce 1 750 000 750 000
Hlavní stavební práce 1 3 200 000 3 200 000
Mobiliář 1 427 000 427 000
Údržba povrchů a drobné opravy 3 50 000 150 000
Cena celkem: 4 877 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, aby výsledné řešení splňovalo parametry pro bezbariérové užívání. proveditelný
Odbor sportu S projektem souhlasíme a podporujeme ho.  proveditelný
MČ Brno - Královo Pole Městská část souhlasí s realizací projektu, doporučuje svěřit správu projektu společnosti STAREZ - SPORT, a. s. proveditelný
STAREZ – SPORT, a.s. Nemáme žádných připomínek a projekt plně podporujeme. proveditelný