Renovace vestibulu na ZŠ Hroznová
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Tereza Písková
1 585 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
2023
384 líbí se mi
619 kladných hlasů

Cílem projektu je renovace a modernizace vstupního vestibulu v budově ZŠ Hroznová. Zahrnuje výměnu podlahové krytiny, repasování dveří a okna vrátnice, instalaci nových dveří do šaten a vybavení moderním mobiliářem.

Holky a kluci ze základní školy na Hroznové si v rámci Participativního rozpočtu do škol odhlasovali renovaci a modernizaci vstupní haly - vestibulu. Prostředky z tohoto projektu jsme využili na návrh rekonstrukce. Ze spolupráce žáků a architektů vzešla studie, která reflektuje potřeby dětí a zároveň zachovává maximální funkčnost prostoru a dává mu moderní vzhled.

Finanční možnosti školy jsou ale omezené, a proto jsme se s dětmi rozhodli přihlásit projekt do velkého Participativního rozpočtu a pokusit se získat podporu veřejnosti. Moderní vestibul bude sloužit všem současným i budoucím žákům naší školy a jejich rodičům. Přali bychom si mít ve škole reprezentativní vstup, ve kterém se nám bude dobře trávit čas před výukou a který jsme pomohli navrhnout.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Z nového a moderního vestibulu se budou těšit nejen současní žáci naší školy a jejich rodiče, ale také další generace dětí z Pisárek a okolí, které školní docházka teprve čeká.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Bourací práce 1 80 000 80 000
Nové dveře do šaten (s osazením) 1 200 000 200 000
Podlahové krytiny se stavební přípravou a položením 1 60 000 60 000
Repase prosklených dveří a okna do vrátnice 1 75 000 75 000
Dokončovací práce a výmalba 1 60 000 60 000
Výroba a montáž mobiliáře 1 350 000 350 000
Projekční práce a autorský dozor 1 110 000 110 000
Rezerva 1 500 000 500 000
údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 585 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, doporučujeme doplnění rezervy. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostor potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor památkové péče Zamýšlené drobné udržovací práce v interiéru budovy, která leží v památkové zóně Brno, vyžadují závazné stanovisko Odboru památkové péče. Nejsou však v rozporu s hodnotami, pro které byla památková zóna Brno prohlášena.  proveditelný
Odbor školství a mládeže proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný