Hřiště na malou kopanou
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Pavel Štrobl
4 900 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Žebětín
2023
317 líbí se mi
2993 kladných hlasů

Hlavní náplní projektu je poskytnout široké veřejnosti a zejména mládeži kvalitní podmínky a zázemí pro tělesný rozvoj.

Jedná se o oplocené a osvětlené hřiště s umělým povrchem. Rozměry hřiště odpovídají rozměrům hřiště pro malou kopanou. Hřiště budou využívat mládežnické kategorie, žáci základní školy i veřejnost. Jde o nutné rozšíření kapacit sportoviště, které využívá stále více návštěvníků v neustále se rozšiřující městské části s rostoucím počtem obyvatel.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hřiště tohoto charakteru v naší městské části chybí. Předpokládanými uživateli je široká sportovní veřejnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Osvětlené a oplocené hřiště s umělým trávníkem 1 4 630 000 4 630 000
Údržba 3 90 000 270 000
Cena celkem: 4 900 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Hřiště je situováno do stabilizované zvláštní plochy pro rekreaci na pozemku p.č. 2712/1 v k.ú. Žebětín, která umožňuje hromadnou rekreaci a sport a sportoviště organizované tělovýchovy. Stavba musí mít zajištěno zázemí a parkování nebo využít stávající, pokud je kapacitně dostačující. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor sportu S projektem souhlasíme a podporujeme ho. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy V současné době je plocha využívána jako plocha pro pořádání kulturních akcí a jako parkoviště v době sportovních akcí. Při realizaci záměru je třeba zachovat část parkovacích stání (a upravit je dle platných norem) nebo vybudovat vhodné parkovací plochy poblíž sportovního areálu. proveditelný
MČ Brno - Žebětín Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný