Konec zneužívání duševně nemocných
nevítězný
Radka Pešlová
4 995 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2023
488 kladných hlasů

Lidé s mentálním a duševním postižením a starší osoby s demencí se stávají oběťmi majetkových trestných činů. Pro svoji schopnost podepsat cokoliv (jen za "lízátko") a neschopnost poznat podvod jsou vyhledáváni a zneužíváni a obírání o majetek.

Lidé, kteří nemají schopnost rozeznat realitu, bránit se, pochopit, že jsou podváděni, jsou manipulovatelní, když jste na ně milí nebo naopak podlehnou výhrůžkám a nejsou schopni se sami bránit. Končí bez prostředků, majetku, nemají kde bydlet, bývají bílými koňmi a umístění v domovech.
Těmto lidem bývá k jejich ochraně ustanoven opatrovník. Opatrovník se může pustit do ochrany práv opatrovaného (často osoba s mentálním postižením, starší trpící demencí, člověk s psychiatrickými obtížemi).
Opatrovníci mohou být z řad rodinných příslušníků nebo opatrovníka vykonává obec (veřejný opatrovník). Opatrovníci nemají jednotnou metodiku a podporu, nemají specializovanou poradnu a právní zastoupení, aby dokázali plnohodnotně stát proti skupinám a jednotlivcům, které si vyhlíží seniory a cíleně je zbavují nemovitostí, které si vyhlíží mentálně postižené a půjčují si na ně statisíce, které postižený nikdy neviděl, ale musí je splácet.

V rámci projektu chceme vybudovat poradnu (se sídlem v Brně), kde by působila specializovaná skupina právníků a sociálních pracovníků, kteří by byli opatrovníkům (on-line, osobně a na telefonu) k dispozici k řešení komplikovaných právních postupů specifických pro zneužívané opatrované. Vytvářeli by pro ně navíc jednotné metodické postupy a vzory, aby mohli rychle (často jsou lhůty pro efektivní pomoc jen 15 dnů) a sami pomoci, kdyby zrovna nikdo z poradny nebyl k dispozici (třeba v neděli večer).
Opatrovníci a pečující by měli za sebou někoho, kdo jim poradí, co vše je třeba udělat, jak jednat, aby neudělali chybu a funkčně a rychle pomohli (např. je běžné dluhy splácet, ale když jde o podvod, řeší se trestní oznámení, náhrada škody a anulování dluhu - to už opatrovníci často neznají a nemají odvahu se do toho pustit).

Chceme, aby bylo normální se ke slabším chovat slušně a čestně a pomáhat.

Prosíme, podpořte náš projekt.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Má být normální neokrádat a nepodvádět ty, co se sami nemohou bránit. Nemáme se bát, že někdo okrade naše rodiče, že něco podepíší a bude jim (i nám) zle.
Často je ke správnému postupu potřeba velmi dobře znát právo a umět ho uplatnit. Proti trestnosti je potřeba vyvinout daleko více energie.
Ne každý na to má (znalosti, čas, sílu a prostředky). Ne každý má po ruce zdarma právníka zapáleného pro věc a znalého této oblasti, a proto často splácí za co sám nemůže.
Pomáháme k dostupné nápravě.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 4 995 000 4 995 000
Cena celkem: 4 995 000 Kč

Posouzení proveditelnosti