Brno swapuje!
Ester Čapková
5 000 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
2023
446 líbí se mi

Swapovací centrum bude prostor, kam můžeme dávat věci, které už nepotřebujeme a na oplátku si odneseme ty, které nepotřebuje někdo jiný. Nemusíme si tedy kupovat neustále nové věci, pojďme si je mezi sebou vyměňovat!

Většině z nás se doma hromadí věci, které už nepotřebujeme. Zároveň bychom si občas rádi pořídili něco nového. Proč si tedy věci nevyměnit? Lidem města Brna i jeho návštěvníkům bude swapovací (swap=výměna) centrum sloužit jako místo, kde mohou pohodlně odložit věci, které už nechtějí. Zároveň si odtud budou moci odnést to, co potřebují od oblečení přes knihy, po výbavu domácnosti. Hlavním cílem swapovacího centra je co nejvíce usnadnit a rozšířit výměnu mezi lidmi.

Proč?
Výhodou swapování je šetření zdrojů, což je v dnešní době potřebnější než kdy dříve. Výroba a následné spalování či skládkování způsobuje velké dopady na životní prostředí. Když nebudeme stále nakupovat nové zboží, ale budeme mezi sebou více vyměňovat, budeme o něco šetrnější k planetě. Vyměňování je také šetrné k peněžence. Proč stále utrácet peníze za nové věci, když si je můžeme vyměnit zdarma. Město Brno má také velké zastoupení studentů a cizinců se střednědobým pobytem, pro které je swapovací centrum ideálním řešením ať už k pořízení věcí nebo k jejich odložení při stěhování.


Jak?
V centru budou zaměstnanci třídící donesené věci. Další funkce centra bude pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, například besedy nad environmentálními tématy (jako je cirkulární ekonomika, udržitelná spotřeba, minimalismus, atd.) a tvořivé dílny zaměřené na upcycling.
Když bude centrum přeplněné, je možné věci poskytnout charitativním obchodům v Brně. Když jich bude naopak málo, je možné uspořádat tematické, jednorázové výměny věcí jako například: swap rostlin, swap retro oblečení, swap nádobí, atd.
Konkrétní pravidla provozu je možné upravovat za chodu, podle aktuální potřeby.
Swapovací centrum má velký smysl, neboť ušetří nejen naše výdaje, ale také planetu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Swapovací centrum podporuje šetrnější spotřebu a tedy snižuje dopad na životní prostředí. Hlavním cílem je zjednodušit, zpřístupnit a rozšířit vyměňování mezi lidmi. Uživatelem může být kdokoli, komu něco přebývá nebo něco shání. Výměna je mezi lidmi populární, což dokazuje několikatisícová brněnská swapovací komunita.
Další funkcí prostoru bude vzdělávání veřejnosti environmentálními tématy (cirkulární ekonomika, udržitelná spotřeba, atd.). V neposlední řadě je to také místo setkání lidí napříč věkem nebo národností.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizace projektu (nájem, vybavení, mzdové náklady atd.) 1 5 000 000 5 000 000
0
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se strategií #brno2050, a to konkrétně s hodnotou Čisté a cirkulární město, s dílčím cílem A „Snížit produkci odpadu a zefektivnit jeho sběr“, s prioritou A2 „Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace“, s opatřením A2.7 „Dále rozvíjet existující re-use pointy a dle potřeby rozšiřovat jejich služby či síť“. proveditelný
Odbor správy majetku Pro tento účel by mohly být využity prostory na Staré radnici, které budou určeny k pronájmu. proveditelný
MČ Brno - střed posouzení probíhá