Funkční poruchy hybnosti u dětí
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Veronika Homolová
3 500 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2023
492 líbí se mi
604 kladných hlasů

Podpořme společně komplexní péči o dětské neurologické pacienty s funkčními poruchami hybnosti. Společně jim můžeme pomoci vrátit se do běžného života. A mít opět radost z pohybu.

Diagnóza funkčních poruch hybnosti vede k významnému snížení kvality života dítěte a velkému tlaku na celou jeho rodinu. Tato nemoc se vyznačuje abnormálními pohyby, slabostí končetin, poruchou chůze a/nebo třesem. Často tyto projevy vedou k upoutání dítěte na invalidní vozík.

V současné době počet dětí s touto diagnózou narůstá. U funkčních poruch hybnosti je zásadní komplexní péče o pacienta, která je nadstandardně časově náročná a vyžaduje součinnost širokého zdravotnického týmu skládající se z neurologa, fyzioterapeuta, psychologa, psychiatra, logopeda a ergoterapeuta.

Momentálně v České republice neexistuje zdravotnické zařízení, které by se speciálně těmto dětem věnovalo.
Nezbytnost péče o děti s diagnózou funkčních poruch hybnosti v rozsahu, jaký potřebují je zásadní a je alarmující, že ucelená péče zde prozatím není dostupná.

Cílem projektu je to změnit. Je nutné vyškolit fyzioterapeuty, protože daná diagnóza vyžaduje speciální přístupy a často nekonvenční pojetí, například i využití virtuální reality.

Pomoc je také nutné mířit na intenzivní psychoterapii dětských pacientů a jejich rodin. A to i prostřednictvím on-line prostoru, aby péče byla co nejdostupnější.

Zásadní je také kontinuální školení zdravotnického personálu s cílem včasného rozpoznání nemoci. Je nezbytné, aby diagnóza a další terapie byly dobře komunikovány s dětmi a jejich rodinami.

Společně můžeme podpořit program pro rostoucí počet dětí trpící funkčními poruchami hybnosti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Roční program pro dětské pacienty s funkčními poruchami hybnosti.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Roční program pro dětské pacienty s funkčními poruchami hybnosti 1 2 500 000 2 500 000
Školení zdravotnického personálu 1 500 000 500 000
Terapeutické vybavení 1 500 000 500 000
Cena celkem: 3 500 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor zdraví proveditelný
Odbor sportu proveditelný