Vícegenerační hřiště v Novém Lískovci
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Mgr. Marcela Kučeříková, Ph.D.
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Nový Lískovec
2023
474 líbí se mi
1250 kladných hlasů

Modernizace veřejného hřiště na sídlišti v Novém Lískovci se sportovní plochou převyšující 1000 m2.
Modernizace bude zahrnovat, jak obnovu sportovní plochy, tak i přidání nových cvičebních prvků včetně úpravy okolní zeleně.

Hřiště pro všechny generace v Novém Lískovci
Veřejné sportovní hřiště pod ulicí Svážná (č. parcely: 2537/1, KÚ Nový Lískovec) v Novém Lískovci je největší veřejně přístupnou sportovní plochou na sídlišti (1043 m2). Hřiště s mlatovým povrchem bylo vybudováno kolem roku 1990 současně s výstavbou sídliště. V minulosti bylo hodně využívané pro míčové sporty. Povrch i oplocení vyžaduje nyní obnovu a nabízí se šance vybudovat zde moderní sportoviště s kvalitním umělým povrchem, určené pro celou řadu sportů od malé kopané, basketbalu a volejbalu i nových oblíbených sportů jako korfbal nebo badminton. Hřiště je v blízkosti škol i školky, kterými může být hojně využíváno. V odpoledních hodinách bude také k dispozici rodinám s dětmi a samozřejmě i dospělým sportovcům. Hřiště je obklopené vzrostlou zelení, kdy i v létě je zde příjemný chládek.
Stávající zeleň bude upravena a ošetřena pro zachování své funkce.
Pojďme dát občanům Nového Lískovce i široké veřejnosti napříč všemi generacemi možnost pohybu na čerstvém vzduchu pro udržení fyzického i duševního zdraví.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Možnost sportovních aktivit pro občany Nového Lískovce i širokou veřejnost všech věkových kategorií. Možnost využívání hřiště přilehlými školami či školkami. Možnost trávit volný čas venku s přáteli a kamarády na čerstvém vzduchu při pohybových aktivitách. Lepší socializace mládeže při sportu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizace hřiště 1 4 700 000 4 700 000
následná údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek p.č. 2537/1 v k.ú. Nový Lískovec je součástí plochy čistého bydlení. Hřiště a stavby pro sportovní účely jsou zde možné za podmínky, že nebudou zdrojem závad a vlivů, které jsou dle charakteru území neslučitelné s pohodou v lokalitě a jejím okolí. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor sportu Souhlasíme s projektem a podporujeme ho. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy V blízkosti projektu se vyskytuje záměr města - Cyklostezka do Bosonoh. Při řešení prostoru kolem objektu by bylo vhodné umístit do blízkosti hřiště městský stojan typu U. proveditelný
MČ Brno - Nový Lískovec Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný