Multifunkční hřiště v Komíně
nevítězný
Miloš Miloš
4 987 900 Kč (navržený)
Sport
Brno - Komín
2023
758 kladných hlasů

Cílem projektu je revitalizace stávajícího přetíženého a nevyhovujícího hřiště v Brně – Komíně. Přeměnou současného setého trávníku za hybridní se sníží náklady na údržbu a zvýší se životnost hřiště.

Vzhledem k nedostatku přírodních sportovních ploch ve městě Brně není v dnešní době možné připravit adekvátní podmínky pro rozvoj sportovců všech kategorií od nejmenších až po seniory. Kvalitní multifunkční plocha je základní podmínkou pro přípravu sportovců a pro pořádání sportovních akcí. V současnosti sportuje v areálu v městské části Komín více než 150 převážně mladých sportovců. Jako vhodnou volbou pro zkvalitnění přetížené travnaté plochy se jeví vybudování hybridního trávníku, který svojí strukturou a funkcí umožní několikanásobně zvýšit zátěž hrací plochy, snížit náklady na její údržbu a prodloužit životnost hřiště. Odborným provedením, správnou údržbou a vhodným využíváním dokáže hybridní trávník nahradit 2 až 3 plnohodnotné přírodní travnaté hrací plochy, při zachování komfortu přírodního povrchu. Při regenerací hrací plochy a položení hybridního trávníku dojde v první fázi k odstranění kořenového horizontu, srovnání a hutnění stávajícího podkladu. Na takto upravený podklad bude vrstven nový kořenový horizont a předpěstovaný trávník s umělým vláknem (hybridní trávník). Velkou výhodou navrženého systému hybridního trávníku je relativně velmi krátká doba na samotné provedení regenerace v horizontu do 3 měsíců od odstranění stávajícího povrchu hrací plochy, nižší náklady na jeho údržbu a výrazně vyšší životnost. V současné době je kolektivní sport a jeho sociální aspekty jedním z nosných poslání pro budoucí generace.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Významné zlepšení podmínek pro amatérské sportovce, širokou veřejnost z řad mládeže, dospělých i seniorů, snížení nákladů na údržbu hřiště a jeho lepší životnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní a stavební práce 1 1 778 000 1 778 000
Sportovní povrchy 1 2 609 900 2 609 900
Rezerva projektu 1 600 000 600 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 4 987 900 Kč

Posouzení proveditelnosti