Multifunkční hřiště v Komíně
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Miloš Miloš
4 987 900 Kč (navržený)
Sport
Brno - Komín
2023
437 líbí se mi
697 kladných hlasů

Cílem projektu je revitalizace stávajícího přetíženého a nevyhovujícího hřiště v Brně – Komíně. Přeměnou současného setého trávníku za hybridní se sníží náklady na údržbu a zvýší se životnost hřiště.

Vzhledem k nedostatku přírodních sportovních ploch ve městě Brně není v dnešní době možné připravit adekvátní podmínky pro rozvoj sportovců všech kategorií od nejmenších až po seniory. Kvalitní multifunkční plocha je základní podmínkou pro přípravu sportovců a pro pořádání sportovních akcí. V současnosti sportuje v areálu v městské části Komín více než 150 převážně mladých sportovců. Jako vhodnou volbou pro zkvalitnění přetížené travnaté plochy se jeví vybudování hybridního trávníku, který svojí strukturou a funkcí umožní několikanásobně zvýšit zátěž hrací plochy, snížit náklady na její údržbu a prodloužit životnost hřiště. Odborným provedením, správnou údržbou a vhodným využíváním dokáže hybridní trávník nahradit 2 až 3 plnohodnotné přírodní travnaté hrací plochy, při zachování komfortu přírodního povrchu. Při regenerací hrací plochy a položení hybridního trávníku dojde v první fázi k odstranění kořenového horizontu, srovnání a hutnění stávajícího podkladu. Na takto upravený podklad bude vrstven nový kořenový horizont a předpěstovaný trávník s umělým vláknem (hybridní trávník). Velkou výhodou navrženého systému hybridního trávníku je relativně velmi krátká doba na samotné provedení regenerace v horizontu do 3 měsíců od odstranění stávajícího povrchu hrací plochy, nižší náklady na jeho údržbu a výrazně vyšší životnost. V současné době je kolektivní sport a jeho sociální aspekty jedním z nosných poslání pro budoucí generace.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Významné zlepšení podmínek pro amatérské sportovce, širokou veřejnost z řad mládeže, dospělých i seniorů, snížení nákladů na údržbu hřiště a jeho lepší životnost.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní a stavební práce 1 1 778 000 1 778 000
Sportovní povrchy 1 2 609 900 2 609 900
Rezerva projektu 1 600 000 600 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 4 987 900 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o úpravu povrchu stávajícího sportoviště, které je umístěno podle územního plánu ve stabilizované zvláštní ploše pro rekreaci, která těmto účelům přímo slouží. Projekt je tedy proveditelný. proveditelný
Odbor investiční Doporučujeme odstranit položku údržba (převést na městskou část) a navýšit tak rozpočet na realizaci o danou částku. proveditelný
Odbor sportu Souhlasíme s projektem a podporujeme ho. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Nezasahuje do záměrů Odboru dopravy. Při řešení prostoru by bylo vhodné umístit do blízkosti hřiště městský stojan typu U. proveditelný
MČ Brno - Komín Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný