Umění s tématem ochrany zvířat
neproveditelný
Vendula Brabcová
1 740 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
2023

Chceme zrealizovat umělecké dílo - velkoformátový obraz (mural), které by kolemjdoucím lidem zajímavou a nenásilnou formou připomnělo, že v oblasti našeho vztahu ke zvířatům máme v mnoha ohledech stále co dohánět.

„Máte rád/a zvířata"? Většina z nás na tuto otázku bez zaváhání odpoví kladně. Přesto však najdeme mnoho případů, kdy se ke zvířatům nechováme příliš hezky. Změna k lepšímu je naštěstí možná, jak dokazují i konkrétní příklady z České Republiky. Prostřednictvím zajímavě ztvárněného umění bychom rádi inspirovali veřejnost k zamyšlení. Nejen nad tím, jak a proč se ke zvířatům chováme. Důležité je také uvědomit si, že každá změna, i ta opravdu velká, začíná u jednotlivců. My všichni svými každodenními volbami rozhodujeme také o tom, v jakých podmínkách budou zvířata žít.

Každý z nás má v rukou moc změnit život zvířat k lepšímu. A mnohdy stačí málo, aby se věci pohnuly správným směrem.

Jako místo navrhuji rohový dům na ulici Křenová 295/18 ; Rumiště 295/2

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílem projektu je zvelebit vybrané místo a zároveň nenásilnou komunikací inspirovat kolemjdoucí k zamyšlení se nad otázkou ochrany zvířat.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Velkoformátový obraz 1 400 000 400 000
Rezerva projektu 1 100 000 100 000
Oprava fasády 1 1 000 000 1 000 000
Údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 1 740 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor kultury Proveditelné pod podmínkou, že bude zachována pamětní deska. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
MČ Brno - střed Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný
Odbor správy majetku Rohový dům je svěřen do správy MČ Brno-střed. proveditelný