​Výletní posed nad Komínem
neproveditelný
Barbora Srpková, Ing. arch.
2 139 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Komín
2023

Akátový posed nabízející panoramatický výhled, stín v horkém dni, piknikový stolek pro rodinu, lavičky pro seniory, cíl v krajině pro vycházky se psem, romantické místo na rande, odpočinek s výhledem pro sportující a pohoupání se pro hravé.

Pamatuješ? Na to místo kdysi? Zpestření při vycházce po okolí s jedinečným výhledem na krajinu a zářící bystrcké panorama. Byl to vycházkový cíl, kde se dalo opravdu nadechnout a vydechnout. A to tam stálo jen malé posezení a vyřazený koník z tělocvičny. Dnes je pozemek zarostlý a nepřístupný. Avšak ten potenciál! Navrhuji jej probudit a pozvat veřejnost na “Výletní posed nad Komínem”, který nabídne rozhled po krajině, zastíněné posezení uprostřed polí a luk, cíl pro odpolední vycházku s dětmi, zastávku pro cyklisty, odpočinek pro seniory a houpačku pro velké i malé.
Umístění a funkce posedu vychází z typu uživatelů, kteří denně prochází po cestách, které tuto parcelu lemují. Jsou jimi obyvatelé Komína, Bystrce, Medlánek, rodiny s dětmi na cestě ke kozí farmě či koním, zahrádkáři, běžci, lidé mířící na Netopýrky, Babu a letiště, cyklisté jedoucí na Přehradu či do ZOO. Pro zbytek Brna je to 8 minut od MHD!
Posed je svým pojetím citlivě začleněn do krajiny. Pozemek je v návrhu vyčištěn od nízkých náletů a zachovává tři vzrostlé smrky a keřovou linii směrem k zahrádkám, která funguje jako bariéra.
Lokalita navazuje na nedaleké významné Netopýrky a vytváří tak reprezentativní vstup do tohoto unikátního území.
Tvar objektu definují dvě půdorysně se protínající kružnice, které nabízí vyvýšené sezení přístupné po schůdkách. Posed je směrem na Bystrc (a na zapadající slunce) téměř transparentní, aby byl maximalizován výhled. Naopak záda objektu, směrem do zahrádek, jsou opatřena vysokým dřevěným laťováním tak, aby bylo zachováno soukromí přilehlých zahrádek. Pod ním, na úrovni terénu, je zastřešený stolek, lavičky zastíněné od jižního slunce a houpačka pro tři osoby. To aby byla zábava! Objekt je navržen z lokálního akátového dřeva s kovovou nosnou konstrukcí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Posed je určen pro všechny. Je to otevřený, veřejný prostor. Pro rodiny, děti, seniory, studenty, sportovce, turisty i milovníky přírody. Navrhuji tuto změnu proto, že zbytkové, zapomenuté a jinak těžko využitelné pozemky v majetku města, mají dobrý potenciál stát se kvalitním veřejným prostorem. To znamená, že mohou sloužit všem obyvatelům a obohatit tak bydlení o “společenský přesah“. Nabídnout místo k setkávání a potkávání se a vytvořit tak bezpečné sousedství, ve kterém je radost žít.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace, příprava pozemku a stavebních prvků 1 1 850 000 1 850 000
Projektová dokumentace 1 160 000 160 000
Doplňkový sedací mobiliář 3 25 000 75 000
Údržba 3 18 000 54 000
Cena celkem: 2 139 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu zemědělského půdního fondu a současně o nezastavěné území, kde lze podle §18 odst.5 umisťovat v souladu s charakterem území stavby, které zlepší podmínky jeho využití  pro účely rekreace a cestovního ruchu. Limitem využití územ je ochranné pásmo plynovodů a stavba musí být umístěna mimo biokoridor územního systému ekologické stability. proveditelný
Odbor životního prostředí Do plochy biokoridoru územního systému ekologické stability nelze umisťovat stavby.  neproveditelný
Odbor investiční Doporučujeme navýšit celkovou cenu. Upozorňujeme, že v blízkosti navrženého projektu se vyskytuje plynovod - nutno dodržet ochranné pásmo. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Nezasahuje do záměrů Odboru dopravy. proveditelný