Malé kousky zeleně a odpočinku ve městě
proveditelný
Vstoupit do hlasování
David Honek
2 300 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2023
308 líbí se mi
824 kladných hlasů

V našem městě je řada menších zelených míst, parčíků, které jsou však v dost nemilém stavu. Mají ale velký potenciál z hlediska poskytnutí oddechu a odpočinku i když jen na krátkou dobu, například při čekání. Jsou to takové malé oázy přírody.

Projekt by se zaměřil na místo na Vídeňské před městskou halou. Toto místo bylo v minulosti využívané k odpočinku jako takový malý park, ale v posledních letech se proměnil v nehostinné místo. Nešlo by ani o nějaké velké úpravy, ale pouze o dosadbu dřevin, křovin a záhonů květin, osazení posezení a odpadkových košů. Při větší rekonstrukci by šlo i úpravu cest. V okolí daného místa se nenachází možná alternativa k odpočinku, tudíž je pravděpodobné, že by byl hojně využíván jako v minulosti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení atraktivity místa, které se nachází u rušné ulice. Možnost odpočinku v lokalitě, kde není v blízkosti žádná alternativa. Obecné zpříjemnění lokalit a přivedení přírody do betonové džungle.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zahradnické úkony a materiál 1 2 000 000 2 000 000
Údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 300 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Parčík při ulici Polní je plochou ostatní městské zeleně, které přímo umožňují vybudování parkově upravených prostranství.  proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Plochy plánované zeleně u ulice Vídeňská musí být koordinovány dle technické studie ,,ulice Vídeňská v úseku Poříčí - Renneská třída,, z roku 2023. proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný