Cesta pod čističkou FN
nezískal podporu
Petr Kopecký
4 650 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2023

Úprava cesty pod čističkou FN

Jedná se o hojně využívanou cestu pro pěší i cyklisty, která spojuje cyklostezku podél Svratky s Bohunicemi. Cesta je ale blátivá a plná výmolů. Menší terénní úpravu spolu s úpravou povrchu by všichni uživatelé této cesty velmi uvítali.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Komfortnější propojení Bohunic s cyklostezkou podél Svratky.

Rozpočet projektu - návrh