Komunitní centrum pro seniory
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Anna Babáková
3 000 000 Kč (navržený)
Senioři
BRNO
2023
39 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
497 kladných hlasů

Programy pro komunitní setkávání pro seniory.

Komunitní centrum pro seniory by zahrnovalo přednášky, vzdělávací akce, tančírnu a další. Centrum by sloužilo k setkání seniorů ve městě Brně. V rámci projektu by se vytipovalo vhodné místo, bylo by vhodné umístit do středu města.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Spokojení senioři.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 000 000 3 000 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor zdraví V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, zvolený prostor by měl splňovat parametry pro bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). proveditelný