Barevňák 2.0 – Hřiště na Vinohradech
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Nikola Vasilevská
5 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Vinohrady
2023
355 líbí se mi
2776 kladných hlasů

Cílem projektu je začít s postupnou proměnou hřiště Barevňák na Vinohradech. Náplní je modernizace hřiště, doplnění herních prvků a jejich sjednocení. Koncept hřiště využije původní barevné tématiky a rozdělí hřiště do zón pro děti různého věku.

Projekt se zaměřuje na obnovu dětského hřiště na ulici Valtická na brněnských Vinohradech. Jedná se o centrální a nejvíce navštěvované hřiště na území naší městské části, které bylo dříve velmi vyhlášené a zapsalo se do paměti místních jako tzv. Barevňák.

Aktuální stav hřiště však má své nedostatky. Jsou zde rizikové oblasti, které pro děti mohou být nebezpečné. Některé herní prvky slouží již řadu let a jsou na hranici své životnosti. Herní prvky byly přidávány postupně a jsou od různých výrobců. Hřiště netvoří jednotný funkční celek, nevyužívá potenciál celého prostoru a nenabízí možnosti vyžití pro všechny věkové kategorie. Zvláště zde chybí vyžití pro nejmenší děti do 3 let.

Cílem projektu je vytvořit bezpečné a moderní hřiště, které bude navrženo v konceptu barevných zón, jež budou vhodné pro různé věkové kategorie. V rámci omezeného rozpočtu, však nelze udělat všechny zóny najednou, nyní půjde o modernizaci dvou z nich.

Navržené zóny "Barevňáku":

Žlutá zóna - "Pláž" - pro nejmenší děti

1. Zastřešené pískoviště s kuchyňkou a dalším zařízením pro hru s pískem
2. Domeček
3. Prolízací sestava pro nejmenší děti
4. Houpačky s baby sedákem
5. Trampolínka v zemi

Červená zóna: "Sopky" - pro starší děti

Tato zóna se bude nacházet na dosud nevyužitém travnatém kopci a pod ním, dříve tady byly dva pohádkové hrady s drakem. Nyní bychom chtěli terén využít na svahové skluzavky a nahoru umístit nakloněné plošiny s lanem či úchyty. Také zde vznikne kuličková dráha s členitými cestami, kde mohou děti závodit. Pod kopcem (skrz sopky) budou vybudovány tunely.

Ostatní zóny budou v této fázi projektu jen doplněny o pár nových prvků a některé stávající budou upraveny a zabezpečeny.

Zelená zóna: "Džungle" je označení pro dolní část hřiště, kde je spousta nových lanových prvků.

Modrá zóna: "Moře" s bludištěm doplníme o trampolínovou zónu pro starší děti.

Současný návrh zpříjemní pobyt na centrálním hřišti dětem všech věkových kategorií, kdy je myšleno i na ty nejmenší.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: “Barevňák“ je aktuálně nejvíce využívaným hřištěm na Vinohradech a to i přes to, že má své nedostatky a nenabízí vyžití pro všechny věkové kategorie dětí. Veřejný přínos projektu spočívá především v tom, že děti a jejich rodinní příslušníci budou mít k dispozici bezpečný prostor na hraní a sportování, který zohlední potřeby všech dětí.. Na Vinohradech je vysoká koncentrace dětí a prostoru na hraní zde máme velmi málo, úpravu centrálního hřiště by jistě ocenili všichni návštěvníci, malí i velcí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu - modernizace hřiště “Barevňák“ 1 4 700 000 4 700 000
Údržba po dobu tří let 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o revitalizaci již existujícího hřiště v ploše čistého bydlení. Hřiště a stavby pro sportovní účely jsou zde přípustné za podmínky, že nebudou zdrojem závad a vlivů, které jsou dle charakteru území neslučitelné s pohodou v lokalitě a jejím okolí a za podmínky dodržení dalších obecných podmínek využití území vyhlášky č.2/2004. proveditelný
Odbor dopravy Nezasahuje do záměrů Odboru dopravy. proveditelný
MČ Brno - Vinohrady proveditelný