Hřiště v Pisárkách
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Yvet Nováčková
4 950 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
2023
320 líbí se mi
504 kladných hlasů

Obnova původního hřiště z 60 let. V současnosti není v Pisárkách a Masarykově čtvrti žádné hřiště pro malé děti. Hřiště by mělo by sloužit pro aktivně strávený čas rodin s malými i většími dětmi.

Vybudování dětského hřiště s návazností na blízký Anthropos. Vytvoření přirozeného prostoru pro hry, vzdělání, rozvoj a sport dětí, prostoru pro setkávání rodin a také místa mezigeneračního sblížení. Oživení rezidenční čtvrti a komunity. Cílem projektu je znovu probudit k životu prostor bývalého hřiště za domy Preslova 37 a 39, které bylo zbudováno společně s tamní výstavbou. V současnosti je zde pouze travnatá plocha, kde si děti často hrají, přesto však místo nenabízí větší možnosti ke hře menších dětí ani k jiným společenským aktivitám. Vzhledem k tomu, že nejbližší hřiště je na Vaňkově náměstí (850 m) a pak až areál Kraví hory (1,3 km), považujeme prostor bývalého hřiště za ideální k snadné realizaci místa pro hry a sport dětí nebo i prostoru pro setkávání rodin a sousedů. V této oblasti také dochází k výrazné generační výměně, kdy se mezi převažující generaci důchodového věku stěhují mladé rodiny. Vzhledem k tomu by se obnovené hřiště mohlo stát i místem setkání takto rozdílných věkových skupin.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvoření přirozeného prostoru pro hry, vzdělání, rozvoj a sport dětí, prostoru pro setkávání rodin a také místa mezigeneračního sblížení.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 4 500 000 4 500 000
Údržba 3 150 000 450 000
Cena celkem: 4 950 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Stávající hřiště se nachází v ploše čistého bydlení. Umístit hřiště v této ploše je dle územního plánu možné. Při tvorbě projektu je však třeba respektovat také obecné podmínky využití území dle vyhlášky č. 2/2004. Např. to, že stavba nesmí být zdrojem závad nebo vlivů, které jsou neslučitelné s charakterem území a pohodou v lokalitě nebo jejím okolí.  proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor památkové péče proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný