Komunitní centrum na Vinohradech
nezískal podporu
Dagmar Doležalová Štefková
5 000 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Vinohrady
2023

Cílem projektu:
Komunitní centrum bude sloužit široké veřejnosti, a to zejména pro seniorské aktivity, cvičení a setkávání, stejně jako bude centrum otevřeno maminkám s dětmi, dětem školního věku a dalším skupinám pro příjemné trávení volného času

Celý projekt si klade za cíl nabídnout městské části Brno-Vinohrady a jejím obyvatelům odpovídající a reprezentativní prostor pro příjemné trávení volného času, propojování jednotlivých skupin obyvatelstva a možnost využívání pro další aktivity široké veřejnosti. Centrum bude využíváno např. pro seniorské aktivity v dopoledních hodinách a bude možné jej využívat jako veřejný prostor pro setkávání dětí a mladých, rodičů a zájmových skupin

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílem projektu je nabídnout městské části Brno Vinohrady a jejím obyvatelům kulturně vzdělávací centrum spojené se zábavou pro příjemné trávení volného času. Možnost využívání centra pro aktivity všech věkových skupin. Vznikne tak prostor , který obyvatelé Vinohrad již dlouho postrádají

Rozpočet projektu - návrh