Parčík před školou a kostelem na Křenové
nevítězný
Klára Třešková Jordánová
4 880 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2023
348 kladných hlasů

Cílem našeho projektu je vrátit prostranství před základní školou, kostelem a úřadem práce na Křenové původní význam, tj. revitalizovat jej za účelem možnosti zastavení se a oddychu v zeleni.

V rámci našeho projektu usilujeme o revitalizaci a zároveň i vdechnutí nového života zelené ploše před základní školou Křenová. V současné chvíli se na tomto plácku ve tvaru písmene "T" nachází dvě krásné vzrostlé lípy. Místo je jinak víceméně zanedbané, obklopené parkovacími místy. Jedná se však o prostor, který měl být v původním záměru náměstíčkem se zelení a kašnou, což se bohužel vzhledem k historickým okolnostem nepodařilo zrealizovat.

Na původní záměr bychom ale rádi v našem projektu navázali. V bezprostřední blízkosti zelené plochy je vchod do základní školy, kostela a úřadu práce. Dané místo však nenabízí žádný kvalitní prostor k zastavení se, sednutí si, odložení tašky či čekání na děti ze ZŠ. To samé platí o přilehlé frekventované zastávce MHD Vlhká.

Navrhujeme, aby travnatý plac získal díky osazení vhodným mobiliářem a úpravě zeleně v kontextu stávajícího stavu nový rozměr a stal se místem pro odpočinek, případně i hru. Toho chceme dosáhnout skrze umístění dřevěných "vlnitých" a kaskádovitých laviček, které mohou sloužit jak k posezení, tak k prolézání, vybudováním květinových záhonů, umístěním mlžítka pro zpříjemnění parných dní a osazením parkovacích stání zarážkami, které zamezí vjezdu aut na zelenou plochu. Dále se bude jednat o výsadbu stromů a okrasných záhonů na místech v okolních ulicích a doplnění městského mobiliáře.

Předpokládáme, že tato revitalizace zelené plochy na Křenové výrazně zpříjemní čekání rodičů před místní základní školou, stejně tak jako osob docházejících na úřad práce. V neposlední řadě přispěje ke zlepšení celkového prostředí městské čtvrti Trnitá, která je v této lokalitě zatížená naprostou absencí zeleně a jakýchkoliv míst umožňujících kvalitní trávení volného času.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Předpokládáme, že s ohledem na umístění našeho návrhu bude z projektu profitovat široká veřejnost. Konkrétně se jedná o rodiče a děti z přilehlé základní školy Křenová, osoby docházející na úřad práce, návštěvníky kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie, cestující čekající na spoj na zastávce Vlhká a v neposlední řadě obyvatele čtvrti, kteří lokalitou denně procházejí. Všichni tito lidé budou mít možnost zastavit se v příjemném prostoru, odpočinout si a třeba i nechat proběhnout děti.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
mobiliář 4 600 000 2 400 000
květinové záhony - založení 1 400 000 400 000
mlžítko 1 400 000 400 000
parkovací zábrana 12 40 000 480 000
projektová dokumntace 1 150 000 150 000
rezerva 1 600 000 600 000
údržba trávníku, záhonů, mobiliáře 3 150 000 450 000
Cena celkem: 4 880 000 Kč

Posouzení proveditelnosti