Spolu proti HPV
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Martin Bartoš
2 000 000 Kč (navržený)
Vzdělání
BRNO
2023
331 líbí se mi
261 kladných hlasů

Cílem projektu je šíření osvěty o aktuálně nejrozšířenější pohlavně přenosné infekci v Česku. S HPV-lidským papilomavirem se setká za svůj život 8 z 10 sexuálně aktivních lidí. Některým způsobí i rakovinu.

HPV způsobuje celou řadu onemocnění, od genitálních bradavic po rakovinu děložního čípku. Karcinomy způsobené HPV jsou tak jedinou rakovinou, proti které se dá naočkovat.

Věříme, že nastal čas o HPV konečně začít otevřeně mluvit, protože to může zachraňovat životy. Chceme ukázat, že prevence má smysl.

HPV je v populaci velmi rozšířené, ovšem málokdo o něm ví – většinou to vypadá tak, že pojem HPV slyší poprvé ve chvíli, kdy jim lékař sděluje diagnózu.

Projekt by zahrnoval přednášky na školách pro žáky ZŠ a SŠ o problematice HPV.

Rádi bychom zkvalitnili výuku na školách, a obohatili tak výklad o srozumitelnou, zábavnou a atraktivní formu učení. V rámci projektu se vytvoří animovaná videa, která budou dětem ve výuce přibližovat problematiku HPV. Tato videa se použijí i jako materíál na webové stránky a sociální sítě.
Mimo jiné by se pořídilo i dostatečné množství vhodných edukačních pomůcek, tak aby prezenční výuka byla vedena více interaktivně.
Vzdělávání ovšem neprobíhá pouze za zdmi škol či na internetu, ale taktéž mnohdy na veřejných akcích.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Série interaktivních animovaných videí bude vysvětlovat nejenom problematiku HPV, očkování, ale zajistí také úvod do sexuální výchovy a předá podstatné informace týkající se našeho těla a prevence. Na veřejných akcích se bude moci přímo s žáky interagovat a jednodušší formou jim předat tyto informace. Věříme, že právě tento způsob edukace umožní dětem vstoupit do počátků sexuálního života bezpečně, čili safe. Vyšší informovanost poté povede k vyšší proočkovanosti a zachrání nejeden život.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 2 000 000 2 000 000
Cena celkem: 2 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor zdraví proveditelný
Odbor školství a mládeže proveditelný