Oprava cyklostezky Žabiny–Komín–Bystrc
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Michal Beneš
4 999 999 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Žabovřesky
2023
323 líbí se mi
3003 kladných hlasů

Chodník - cyklostezka podél ulice Kníničské je dopravní tepnou pro většinu pendlujících cyklistů, cykloturistů a rodičů s dětmi na kolech. Tristní kvalita povrchu, nízká kapacita a tím celková bezpečnost této cyklostezky je na velmi špatné úrovni.

Opravme tuto stezku, rozšiřme ji, zvyšme její bezpečnost a kapacitní možnosti pro cyklisty, čímž v důsledku ulevíme třeba přetížené ulici Kníničské.

Stezka je již v některých částech opravená (od lávky v Bystrci po Sokolovnu v Komíně), naopak její převážná část kopírující tramvajový pás od zastávky Svratecká (Komín) po zastávku Stránského (blízký supermarket) je v natolik mizerném stavu, že cyklisté vjíždějící do popraskaných spár v asfaltu, křižujících rozbité koleje a míjející se na sotva metr širokém chodníku končí často se zraněním na zemi.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších cestujících směrem na přehradu (a zpět), rozšíření kapacity a průjezdnosti daného místa a tím snížení zatížení dopravně exponované ulice Kníničské (určitě by alespoň část řidičů díky tomu vyměnila auto za kolo/koloběžku/brusle/chůzi)

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Rekosntrukce a rozšíření povrchu cyklostezky od zast. Svratecká po zast. Stránského 1 4 699 999 4 699 999
Údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 4 999 999 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor zdraví V případě, že se bude jednat o smíšenou stezku (cyklo/pěší) je při projektování a realizaci nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace. proveditelný
Majetkový odbor V případě realizace projektu, Majetkový odbor Magistrátu města Brna určí pozemky k rozšíření cyklostezky. proveditelný
Odbor dopravy Realizovatelné by byla pouze oprava povrchu, tak aby daná investice nepřesáhla 5 mil. kč. Na danou cyklotrasu je vytvořena studie. V případě stavebních úprav je potřebná konzultace s Odborem dopravy. proveditelný
MČ Brno - Žabovřesky Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
MČ Brno - Komín Městská část souhlasí s realizací projektu na svém území. proveditelný