Zacvič si v Soběšicích
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Tomáš Zloch
3 300 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - sever
2023
303 líbí se mi
635 kladných hlasů

Hlavní náplní projektu je možnost venkovního cvičení v rozrůstajících se Soběšicích pro všechny nadšence.

Projektem by bylo workoutové hřiště, které by sloužilo k venkovnímu cvičení a nepožadovalo by nijak velkou údržbu. Cílem by byl další pohybový prvek, který by lidé mohli využívat pro zlepšení zdraví a kondice. Projekt navrhuji z toho důvodu, že v Soběšicích nic takového není a myslím si, že by se to chytlo velmi dobře. Hřiště může mít i prvky pro děti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Workoutové hřiště by bylo prospěšné pro celou škálu uživatelů a to již od těch nejmenších a nejmladších, po ty nejstarší. I jen chvilkové cvičení může být prospěšné pro naše zdraví, obzvlášť při dnešním většinovém sedavém zaměstnání, nebo neaktivním stylu života. Pro ty, kteří nechtějí utrácet za vstupy do sportovních center, nebo tam trávit hodiny a hodiny svého času, je to skvělá volba pro chvilkové cvičení v řádu desítek, nebo jednotek minut.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
workout hřiště 1 2 000 000 2 000 000
příprava pozemku a cesty 1 1 000 000 1 000 000
Údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 300 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Územní plán má také za úkol chránit přírodní hodnoty v území, a proto doporučujeme pro záměr vybrat pozemek v majetku města p. č. 1174/1. Na tomto pozemku doporučujeme při realizaci volit přírodní cvičební prvky a aplikovat přírodě blízké úpravy. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor sportu Souhlasíme s projektem a podporujeme ho. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Nezasahuje do záměrů Odboru dopravy. Při řešení prostoru by bylo vhodné umístit do blízkosti hřiště městský stojan typu U. proveditelný
MČ Brno - sever Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný