Řečkovická cyklostezka II.
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Tomáš Bořecký
5 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2023
415 líbí se mi
2847 kladných hlasů

Vybudujme bezpečnou cyklostezku a stezku pro chodce podél ulice Karásek, mezi řečkovickým nádražím a ulicí Jandáskova.

Ulice Karásek je panelka bez chodníku. Slouží jako obslužná komunikace rozsáhlého průmyslového areálu. Zejména ve všední dny je na ní značný provoz a to včetně kamionové dopravy. Přitom se zde pohybuje velké množství chodců a cyklistů a vede tudy cyklotrasa směr Lelekovice č. 5231.

Zbudování cyklostezky na travnatém pásu mezi panelkou a říčkou Ponávkou nabídne zvýšení bezpečnosti cyklistů i chodců. Výhodou také je, že naváže na v brzké době budovanou Řečkovickou cyklostezku Podhájí - Karásek. Tím dojde k propojení celého úseku mezi ulicemi Podhájí a Jandáskova.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zbudování cyklostezky nabídne zvýšení bezpečnosti cyklistů i chodců. Dojde k vytvoření souvisléhlého úseku cyklostezky mezi ulicemi Podhájí a Jandáskova a zatraktivnění cyklotrasy.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
metr úseku cyklostezky 500 6 000 3 000 000
projektová dokumentace 1 350 000 350 000
úprava a příprava cesty na realizaci 1 200 000 200 000
technický dozor, BOZP atd. 1 350 000 350 000
rezerva 1 800 000 800 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Proveditelný za podmínky, že při tvorbě projektu bude cyklostezka situována mimo plochu krajinné zeleně a s ní související územní systém ekologické stability. Ve stavební ploše PP a v ploše komunikací a prostranství místního významu ji územní plán akceptuje. V doplňujícím výkrese D2 Koncepce cyklistické dopravy je v tomto území cyklotrasa vyznačena, konkrétní vedení trasy je pak záležitostí projektové dokumentace. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný