Naučná stezka svatého Antoníčka
v realizaci
Zuzana Řezáčová Lukášková
4 079 600 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - sever
2023
4082 kladných hlasů

Interaktivní naučná stezka, která propojí stávající a budované relaxační prvky oblasti a několik městských částí. Zlepší přístupnost, orientaci a informovanost o oblasti v údolí sv. Antoníčka.

Projekt zahrnuje označení a úpravu vstupů na stezku v údolí sv. Antoníčka, úpravu lesní cesty, umístění informačních panelů a interaktivních naučných prvků.

Naučná interaktivní stezka povede od hospody k rozhledně Ostrá horka s 3 dalšími vstupy, které vyžadují úpravu - od hřiště Ondřeje Sekory (Sadová), od dětského hřiště Pirátská loď (u restaurace), od domu pro seniory na Lesné. U rozhledny, kde je rozcestník, bude stezka napojena na turistické značení. Úprava bude navržena tak, aby zde i nadále mohla jezdit lesní technika.

Stezka o celkové délce cca 5 km bude složena z 10 interaktivních naučných prvků. Ty budou u vstupů doplněny o informační tabuli o oblasti a o naučné stezce. Další tři informační tabule budou věnované údolí Zaječího potoka, historii kapličky a studánky u sv. Antoníčka a sv. Antonínu z Padovy.

Stezka propojí několik městských částí i stávající a budované relaxační prvky oblasti (hřiště Ondřeje Sekory, rozhledna Ostrá horka, lesní hřiště pro Lesnou a Královo pole).

Navržené prvky naučné stezky
1. Odklopné destičky: co nepatří do přírody
2. Interaktivní panel: ptáci na krmítku + krmítko
3. Otočné desky velké: místní fauna (strakapoud, ropucha, kudlanka, drvodělka, roháč, netopýr, sojka, čmelák český, užovka, křižák pruhovaný, krahujec, světluška)
4. Jak daleko doskočím s pochozí kladinou: porovnání délky skoků zvířat, v kombinaci se stopami, kresbami, ilustracemi a charakteristikou
5. Otáčečka: léčivé rostliny (podběl, kopřiva, hluchavka, mydlice, přeslička, vlaštovičník, bršlice kozí noha, řebříček, jitrocel, třezalka, hulevník, česnáček)
6. Interaktivní panel: život v lese
7. Dendrofon xylofon: dřeviny se siluetou, názvem, listem, plodem dřeviny (habr, olše, jasan, vrba, lípa, jilm, dub, borovice)
8. Odklopné destičky: stopy lesních zvířat (srna, zajíc, jezevec, prase, kuna, veverka, bažant, ježek, sýkorka, kočka, pes, kůň)
9. Frotážový pultík: listy stromů (bez černý,osika , vrba jíva, javor, buk, líska)
10. Interaktivní panel: louka + hmyzí hotel

Projekt se týká těchto parcel:
1. kú Soběšice - 1115/1
2. kú Lesná - 96/1, 943, 903, 900/1, 900/2, 754/22, 925, 875, 769, 768/1, 689/1
3. kú Sadová - 189, 185/1, 184, 181, 182

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt přispěje k lepší orientaci návštěvníků a k lepšímu propojení zeleně s městskou strukturou. Vznikne prostor pro relaxaci, vzdělání i zábavu vhodný pro všechny věkové kategorie.

Stezka bude vhodná na krátké procházky (i komentované), celodenní výlety a interaktivní výuku v přírodě. Hlavními uživateli projektu budou obyvatelé městských částí Divišova čtvrť, Královo pole, Lesná a Soběšice, a to napříč věkovými generacemi, včetně obyvatel domů pro seniory a žáků okolních MŠ a ZŠ.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2024 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 30. ledna 2024).
únor 2024 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu.
březen 2024 Proběhl výrobní výbor v místech budoucí trasy stezky, proběhla specifikace požadavků a začala se chystat smlouva o dílo.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti