Naučná stezka svatého Antoníčka
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Zuzana Řezáčová Lukášková
4 079 600 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - sever
2023
353 líbí se mi
3162 kladných hlasů

Interaktivní naučná stezka, která propojí stávající a budované relaxační prvky oblasti a několik městských částí. Zlepší přístupnost, orientaci a informovanost o oblasti v údolí sv. Antoníčka.

Projekt zahrnuje označení a úpravu vstupů na stezku v údolí sv. Antoníčka, úpravu lesní cesty, umístění informačních panelů a interaktivních naučných prvků.

Naučná interaktivní stezka povede od hospody k rozhledně Ostrá horka s 3 dalšími vstupy, které vyžadují úpravu - od hřiště Ondřeje Sekory (Sadová), od dětského hřiště Pirátská loď (u restaurace), od domu pro seniory na Lesné. U rozhledny, kde je rozcestník, bude stezka napojena na turistické značení. Úprava bude navržena tak, aby zde i nadále mohla jezdit lesní technika.

Stezka o celkové délce cca 5 km bude složena z 10 interaktivních naučných prvků. Ty budou u vstupů doplněny o informační tabuli o oblasti a o naučné stezce. Další tři informační tabule budou věnované údolí Zaječího potoka, historii kapličky a studánky u sv. Antoníčka a sv. Antonínu z Padovy.

Stezka propojí několik městských částí i stávající a budované relaxační prvky oblasti (hřiště Ondřeje Sekory, rozhledna Ostrá horka, lesní hřiště pro Lesnou a Královo pole).

Navržené prvky naučné stezky
1. Odklopné destičky: co nepatří do přírody
2. Interaktivní panel: ptáci na krmítku + krmítko
3. Otočné desky velké: místní fauna (strakapoud, ropucha, kudlanka, drvodělka, roháč, netopýr, sojka, čmelák český, užovka, křižák pruhovaný, krahujec, světluška)
4. Jak daleko doskočím s pochozí kladinou: porovnání délky skoků zvířat, v kombinaci se stopami, kresbami, ilustracemi a charakteristikou
5. Otáčečka: léčivé rostliny (podběl, kopřiva, hluchavka, mydlice, přeslička, vlaštovičník, bršlice kozí noha, řebříček, jitrocel, třezalka, hulevník, česnáček)
6. Interaktivní panel: život v lese
7. Dendrofon xylofon: dřeviny se siluetou, názvem, listem, plodem dřeviny (habr, olše, jasan, vrba, lípa, jilm, dub, borovice)
8. Odklopné destičky: stopy lesních zvířat (srna, zajíc, jezevec, prase, kuna, veverka, bažant, ježek, sýkorka, kočka, pes, kůň)
9. Frotážový pultík: listy stromů (bez černý,osika , vrba jíva, javor, buk, líska)
10. Interaktivní panel: louka + hmyzí hotel

Projekt se týká těchto parcel:
1. kú Soběšice - 1115/1
2. kú Lesná - 96/1, 943, 903, 900/1, 900/2, 754/22, 925, 875, 769, 768/1, 689/1
3. kú Sadová - 189, 185/1, 184, 181, 182

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt přispěje k lepší orientaci návštěvníků a k lepšímu propojení zeleně s městskou strukturou. Vznikne prostor pro relaxaci, vzdělání i zábavu vhodný pro všechny věkové kategorie.

Stezka bude vhodná na krátké procházky (i komentované), celodenní výlety a interaktivní výuku v přírodě. Hlavními uživateli projektu budou obyvatelé městských částí Divišova čtvrť, Královo pole, Lesná a Soběšice, a to napříč věkovými generacemi, včetně obyvatel domů pro seniory a žáků okolních MŠ a ZŠ.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Informační panel 8 23 900 191 200
Interaktivní panel: život v lese 1 23 600 23 600
Interaktivní panel: louka 1 23 600 23 600
Otočné desky velké: místní fauna 1 24 600 24 600
Dendrofon xylofon: lokální dřeviny se siluetou, názvem, listem, plodem dřeviny 1 22 600 22 600
Odklopné destičky: co nepatří do přírody 1 23 600 23 600
Frotážový pultík: listy místních stromů 1 23 600 23 600
Interaktivní panel: ptáci na krmítku 1 23 600 23 600
Hmyzí hotel 1 6 600 6 600
Krmítko 1 1 000 1 000
Texty a grafika obsah informačních panelů 7 7 000 49 000
Turistické značení naučné stezky 1 3 000 3 000
Otáčečka: místní léčivé rostliny 1 23 600 23 600
Cesta 1 1 100 000 1 100 000
Projektová dokumentace úpravy vstupů se studií 3 150 000 450 000
Úprava lesní cesty 2300 300 690 000
Rezerva 1 800 000 800 000
Pravidelná údržba a kontrola herních prvků 3 200 000 600 000
Cena celkem: 4 079 600 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí Par.č. 1115/1 k.ú. Soběšice je registrovaný významný krajinný prvek dle zákona o ochraně přírody a krajiny a je u něj umístěn informační panel ve správě Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Umístění jednotlivých zastavení a informačních panelů konzultovat s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna.  proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Umístění jednotlivých zastavení - informačních panelů je nutné konzultovat s vlastníky, resp. správci lesa (Lesy města Brna, a.s., Mendelova univerzita - Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny).  proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Nutná koordinace s projektem Úprava cesty pro rodiny s dětmi. proveditelný
MČ Brno - sever Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
MČ Brno - Královo Pole Městská část souhlasí s realizací projektu, nesouhlasí se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. proveditelný