Open data ze zastupitelstev
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Kristýna Zaklová
1 410 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
2023
381 líbí se mi
571 kladných hlasů

Cílem projektu je vytvoření systému pro data z hlasování zastupitelstev městských částí. Tato data by bylo následně možné integrovat do projektu, do něhož se zapojilo Zastupitelstvo města Brna: https://www.brno.cz/zastupitelstvo-analyza

Účastníte se komunálních voleb? Víte, o čem Vaši zástupci rozhodují? A kde vůbec takové informace můžete najít? Jak lze takováto data využít bylo demonstrováno ve spolupráci Fakulty informačních technologií v Brně a Magistrátu města Brna, při níž vznikl systém pro přehledné vizualizace dat z hlasování Zastupitelstva města Brna: https://www.brno.cz/zastupitelstvo-analyza.

V rámci tohoto projektu by bylo cílem vytvořit jednotný brněnský systém, který by sdružoval hlasovací data jak z magistrátu, tak z městských částí. Každá městská část by se dobrovolně rozhodla, zda se do projektu zapojí – v případě dostupnosti dat ve strojovém formátu by bylo možné přidávání nových dat automatizovat, druhou možností by bylo ruční zadávání záznamů do systému (ať už přímo městskou částí, nebo realizovatelem projektu).

Vytvořený systém by tato data následně poskytoval jako otevřená – aby byla k dispozici široké veřejnosti k dalšímu použití – a to ve formátu, který byl navržen pro výše uvedenou aplikaci. Vzniklé datové sady by tak bylo možné do existující aplikace zahrnout a občané města Brna by získali centrální zdroj informací o svých zastupitelstvech. Nástroj aktuálně umožňuje zobrazit základní informace o zastupitelstvu, přehledy politických stran, zastupitelů, zasedání a hlasování. V detailních přehledech lze pak vidět např. docházku zastupitelů nebo sumarizaci jejich hlasování v podobě interaktivních grafů. V rámci analýz je k dispozici docházka zastupitelů a porovnání dvou libovolných zastupitelů (viz přiložené obrázky).

Lze očekávat, že na počátku se do projektu nezapojí všech 29 městských částí. I přesto má však smysl se pokusit o změnu a jít příkladem v iniciativě, která se snaží řešit problém, jenž se zatím nedočkal a ani pravděpodobně v brzké době nedočká systémového řešení. Pokud podpoříte tento projekt, zastupitelstva budou ve výsledku více transparentní a občané získají možnost přehledně sledovat, o čem a jak zastupitelé hlasují. Pokusme se společně o změnu!

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínos projektu spočívá ve vytvoření systému pro data z hlasování zastupitelstev městských částí a v centralizaci hlasovacích dat. Ta by byla následně publikována jako otevřená, takže existuje potenciál pro jejich využití širokou veřejností, a to minimálně v rámci jmenované aplikace, jejímiž výslednými uživateli jsou ženy i muži s jakoukoliv profesí z věkové kategorie od 18 let (tj. s volebním právem). Dostupnost těchto informací by ve výsledku mohla zvýšit zájem občanů o komunální politiku.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
analýza a specifikace požadavků na systém 1 50 000 50 000
vytvoření systému pro zpracování dat ze zastupitelstev (vč. API) 1 1 000 000 1 000 000
údržba systému 3 120 000 360 000
Cena celkem: 1 410 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor městské informatiky proveditelný