Morava v Srbsku a Kosovu
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Robert Keprt
890 000 Kč (navržený)
Vzdělání
BRNO
2023
13 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
22 kladných hlasů

Rok založení univerzity v Olomouci: 1573. Za 450 let od vzniku první univerzity v hlavním městě naší Moravy jsme se o jiné zemi Moravě, ležící v Srbsku a Kosovu, mnoho nedozvěděli. Vznik univerzity v Brně 1919 to nezměnil…

Srbsko nemá moře. Má ale Moravu. A nejde jen o jméno řeky. V Brně o této druhé Moravě víme: že je. Ale tím to pro mnohé končí. Až na ojedinělé výjimky se dostupnost informací o Moravě v Srbsku v Brně blíží možnostem studia dějin a kultury Lesotha. Změníme to, nebo budeme na změnu čekat dalších 450 let? Hlas pro tento projekt znamená vznik internetového portálu, který by zpřístupnil informace o srbské Moravě pro nás v Brně a opačně - pro obyvatele Moravy v Srbsku a Kosovu o naší Moravě. Byly by v něm přehledné odkazy na už existující internetové stránky v Srbsku (současné i historické katastrální mapy, muzea, archivy, vlastivědné spolky, archeologická pracoviště, univerzity...). Pořídili bychom knihy o dějinách a památkách Moravy v Srbsku (archeologie, historie, pověsti, vlastivěda, gastronomie...), přičemž přednost by měly knihy z nové doby, které nelze studovat na internetu. Těžiště zájmu by bylo věnováno historickým atlasům, etymologii, místopisným slovníkům, nejstarším kostelům, sídlům biskupů, hradištím, hradům, městům, architektuře (zejména starověké a středověké), numismatice, heraldice…. Fondy knihoven by byly rozšířeny o možnost zapůjčení CD s lidovou i vážnou hudbou ze srbské Moravy. Dovezlo by se větší množství prospektů o srbské Moravě, které by si každý mohl odnést domů. Vše obdobně platí i pro část území, která leží v Kosovu. Projekt by tak restartoval vztahy mezi naší Moravou a srbskou Moravou, tyto vztahy by prohloubil a zpřístupnil i mimo univerzitní půdu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pro mnohé z nás poprvé v dějinách naší Moravy možnost poznání druhé Moravy v Srbsku prostřednictvím knih, hudby a tiskovin ze srbské Moravy u nás v Brně.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vznik jednoduchého internetového rozcestníku (práce programátora, překlady, získání informací ze Srbska a Kosova) 1 150 000 150 000
nákup knih i antikvárních, map, hudebních CD o srbské & kosovské Moravě 1 400 000 400 000
personální náklady (akvizice, katalogizace, balírna) a další související materiální náklady, odborná konzultace 1 250 000 250 000
údržba startovací části projektu 3 30 000 90 000
Cena celkem: 890 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Knihovna Jiřího Mahena proveditelný