Postavme novou komunitní saunu v Juliánově
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Marie Kala
4 986 000 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Židenice
2023
354 líbí se mi
2878 kladných hlasů

Cílem projektu je vybudování nové sauny v areálu koupaliště v Juliánově, kam by se mohla přesunout komunita z nedávno zbořené nejstarší komunitní sauny v Brně pod Arnoldovou vilou. Řady této komunity by se tak mohly rozšířit o nové členy a členky z Juliánova i celého Brna. Nová, přesto stále finančně dostupná, sauna pro širokou veřejnost naváže na tradici setkávání generací a stane se prostorem pro výměnu názorů občanů města Brna.

Začátkem letošního léta byla bez náhrady zbořena nejstarší brněnská sauna sídlící v bývalých konírnách Arnoldovy vily, jejíž komunita pravidelných saunařů a saunařek čítá okolo 350 lidí. Mezi ně patří lidé ze sousedství Černých Polí i brněnské osobnosti z řad kultury nebo akademické sféry. Mnozí a mnohé z nich do sauny chodili od jejího vzniku v roce 1976.
Ve spolupráci s městskou částí Židenice byl komunitě poskytnutý prostor na veřejném koupališti na Juliánovském náměstí k vybudování nového objektu sauny s venkovním ochlazovacím bazénkem. Sauna by byla samostatně přístupná a sloužila by nejen stávající dlouholeté saunařské komunitě, ale rozšířila by své řady o nové členy a členky z blízkého či vzdálenějšího okolí.
V případě úspěchu projektu participativního rozpočtu by nově vybudovaná sauna v Juliánově mohla navázat na více než 40ti letou historii provozu unikátního místa a mezigenerační komunity. Dnes komunitu tvoří rodiny s malými dětmi, ale také i devadesátiletí členové a členky, a pro všechny je sauna prospěšná zdravotně i mentálně. Silnou přidanou hodnotou pro celou komunitu, která se vytvořila v posledních čtyřech dekádách provozu, jsou právě sociální vazby a mezigenerační dialog, které místo přináší.
Vaší podporou projektu pomůžete zachránit unikátní komunitu na novém místě. Moderní město 21. století by mělo podporovat místa mezigeneračního dialogu a setkávání jeho aktivních občanů.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vaší podporou projektu pomůžete zachránit unikátní komunitu na novém místě. Moderní město 21. století by mělo podporovat místa mezigeneračního dialogu a setkávání jeho aktivních občanů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektové dokumentace (inženýrské sítě, základy) 2 35 000 70 000
Projektová dokumentace (budova) 1 350 000 350 000
Přípojka elektřina 1 75 000 75 000
Přípojka vodovod a kanalizace 2 180 000 360 000
Terénní úpravy (přístupová cesta) 1 90 000 90 000
Základová deska 1 500 000 500 000
Stavba 1 2 970 000 2 970 000
Instalace stavby 1 117 000 117 000
Napojení na sítě 1 89 000 89 000
Technologie sauny 1 175 000 175 000
Venkovní ochlazovací bazének 1 190 000 190 000
Na provozních nákladech se bude podílet městská část. 0
Cena celkem: 4 986 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje proveditelný
MČ Brno - Židenice Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na správu a udržitelnost projektu. proveditelný