Postavme novou komunitní saunu v Juliánově
v realizaci
Marie Kala
4 986 000 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Židenice
2023
3977 kladných hlasů

Cílem projektu je vybudování nové sauny v areálu koupaliště v Juliánově, kam by se mohla přesunout komunita z nedávno zbořené nejstarší komunitní sauny v Brně pod Arnoldovou vilou. Řady této komunity by se tak mohly rozšířit o nové členy a členky z Juliánova i celého Brna. Nová, přesto stále finančně dostupná, sauna pro širokou veřejnost naváže na tradici setkávání generací a stane se prostorem pro výměnu názorů občanů města Brna.

Začátkem letošního léta byla bez náhrady zbořena nejstarší brněnská sauna sídlící v bývalých konírnách Arnoldovy vily, jejíž komunita pravidelných saunařů a saunařek čítá okolo 350 lidí. Mezi ně patří lidé ze sousedství Černých Polí i brněnské osobnosti z řad kultury nebo akademické sféry. Mnozí a mnohé z nich do sauny chodili od jejího vzniku v roce 1976.
Ve spolupráci s městskou částí Židenice byl komunitě poskytnutý prostor na veřejném koupališti na Juliánovském náměstí k vybudování nového objektu sauny s venkovním ochlazovacím bazénkem. Sauna by byla samostatně přístupná a sloužila by nejen stávající dlouholeté saunařské komunitě, ale rozšířila by své řady o nové členy a členky z blízkého či vzdálenějšího okolí.
V případě úspěchu projektu participativního rozpočtu by nově vybudovaná sauna v Juliánově mohla navázat na více než 40ti letou historii provozu unikátního místa a mezigenerační komunity. Dnes komunitu tvoří rodiny s malými dětmi, ale také i devadesátiletí členové a členky, a pro všechny je sauna prospěšná zdravotně i mentálně. Silnou přidanou hodnotou pro celou komunitu, která se vytvořila v posledních čtyřech dekádách provozu, jsou právě sociální vazby a mezigenerační dialog, které místo přináší.
Vaší podporou projektu pomůžete zachránit unikátní komunitu na novém místě. Moderní město 21. století by mělo podporovat místa mezigeneračního dialogu a setkávání jeho aktivních občanů.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vaší podporou projektu pomůžete zachránit unikátní komunitu na novém místě. Moderní město 21. století by mělo podporovat místa mezigeneračního dialogu a setkávání jeho aktivních občanů.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2024 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Magistrát města Brna - Odbor participace (Zastupitelstvo města Brna dne 30. ledna 2024).
únor 2024 Probíhají jednání s navrhovatelem projektu za účelem vyjasnění detailů realizace projektu. Chystání podkladů pro MČ Brno-Židenice.
březen 2024 Probíhají projekční práce na studii.
duben 2024 Dokončují se projekční práce na studii.
květen 2024 Proběhlo dokončení projekčních prací na studii a jejich odprezentování na ÚMČ Brno – Židenice.
červen 2024 Příprava Výzvy ke zpracování projektové dokumentace ze strany MČ Židenice.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti