Bezbariérový klub seniorů Erbenova 6
nevítězný
Filip Pšenčík
3 640 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - sever
2023
480 kladných hlasů

Rekonstrukce předprostoru Klubu seniorů a jeho zpřístupnění pro spoluobčany s tělesným postižením.

Klub seniorů v Černých polích se nachází ve sníženém přízemí v domě s č.p. 373/6 na ulici Erbenova. Vedou k němu ale 3 nestejně vysoké schody bez zábradlí. Současný stav je pro hůře se pohybující seniory naprosto nevyhovující a nebezpečný.
Klub by díky projektu mohl navštěvovat širší okruh lidí a nebyli by sociálně vyloučení hendikepovaní senioři z okolí.
Navrhuji tedy upravit předzahrádku domu na bezbariérový přístup.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zpřístupnění klubu seniorů pro osoby s tělesným hendikepem a snížení hrozby jejich sociálního vyloučení.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výkop stávající předzahrádky 1 300 000 300 000
Zemní práce a opěrné stěny 1 550 000 550 000
Dláždění 1 150 000 150 000
Obklad lavičky 1 200 000 200 000
Mobiliář 1 400 000 400 000
Zábradlí 1 400 000 400 000
Rezerva 1 700 000 700 000
Projektová dokumentace a další náklady 1 700 000 700 000
Údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 3 640 000 Kč

Posouzení proveditelnosti