Louka s výběhem pro psy
podpořen podpisovým archem
Martina Blahová
953 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2023
119 líbí se mi

Vybudování louky s výběhem pro psy v klidné lokalitě uprostřed zeleně.

Lokalita Sadová trpí nedostatkem veřejných prostranství, kde by se dalo sportovat (např. zacvičit si jógu či zaházet frisbee apod.) a rovněž kde by byl umožněn volný pohyb psů. Naším cílem je vytvoření dočasné plochy k volnočasovým aktivitám na části pozemku města Brna parc. č. 19/5 v katastrálním území Sadová (navazujíc na již zrealizovaný projekt Park Sadová) do doby, než začne plánovaná výstavba. Nyní je pozemek veřejnosti nepřístupný, neudržovaný, zarostlý vysokou trávou a náletovými dřevinami. Výše zmíněná část pozemku by tedy díky tomuto projektu dostala parkovou úpravu s nainstalovaným základním mobiliářem, který bude možné později demontovat a přesunout na jiná místa v rámci městské čtvrti Sadová. Pozemek je do budoucna určen k výstavbě základní a mateřské školy, polyfunkčních a bytových domů. Do té doby může posloužit jako příjemné místo k relaxaci i sportu.

Víme, že v následující etapě budou veřejná prostranství řešena komplexně, proto uvažujeme pouze o dočasném fungování louky se psím výběhem s nízkými náklady na realizaci i údržbu a věříme, že sportovci i pejskaři dostanou později jiný prostor v rámci nové výstavby.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ze zarostlého a nevyužitého prostoru vytvoříme místo pro sport a odpočinek s plochou určenou k volnému výběhu psů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy včetně odvozu odpadu a suti (orientační plocha 3 000m2) 1 270 000 270 000
Odstranění invazních a nevhodných dřevin, ošetření ponechaných dřevin 1 36 000 36 000
Založení louky včetně osiva 1 114 000 114 000
Informační tabule z akátového dřeva 1 12 000 12 000
Mobiliář (lavičky a odpadkové koše se sáčky) 6 11 000 66 000
Oplocení 1 210 000 210 000
Zpracování projektové dokumentace, geodetické práce apod. 1 35 000 35 000
Údržba (kosení louky včetně odvozu sena) 3 70 000 210 000
Cena celkem: 953 000 Kč