Louka s výběhem pro psy
neproveditelný
Martina Blahová
993 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2023
119 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Vybudování louky s výběhem pro psy v klidné lokalitě uprostřed zeleně.

Lokalita Sadová trpí nedostatkem veřejných prostranství, kde by se dalo sportovat (např. zacvičit si jógu či zaházet frisbee apod.) a rovněž kde by byl umožněn volný pohyb psů. Naším cílem je vytvoření dočasné plochy k volnočasovým aktivitám na části pozemku města Brna parc. č. 19/5 v katastrálním území Sadová (navazujíc na již zrealizovaný projekt Park Sadová) do doby, než začne plánovaná výstavba. Nyní je pozemek veřejnosti nepřístupný, neudržovaný, zarostlý vysokou trávou a náletovými dřevinami. Výše zmíněná část pozemku by tedy díky tomuto projektu dostala parkovou úpravu s nainstalovaným základním mobiliářem, který bude možné později demontovat a přesunout na jiná místa v rámci městské čtvrti Sadová. Pozemek je do budoucna určen k výstavbě základní a mateřské školy, polyfunkčních a bytových domů. Do té doby může posloužit jako příjemné místo k relaxaci i sportu.

Víme, že v následující etapě budou veřejná prostranství řešena komplexně, proto uvažujeme pouze o dočasném fungování louky se psím výběhem s nízkými náklady na realizaci i údržbu a věříme, že sportovci i pejskaři dostanou později jiný prostor v rámci nové výstavby.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ze zarostlého a nevyužitého prostoru vytvoříme místo pro sport a odpočinek s plochou určenou k volnému výběhu psů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy včetně odvozu odpadu a suti (orientační plocha 3 000m2) 1 240 000 240 000
Odstranění invazních a nevhodných dřevin, ošetření ponechaných dřevin 1 36 000 36 000
Založení louky včetně osiva 1 110 000 110 000
Informační tabule z akátového dřeva 1 12 000 12 000
Mobiliář (lavičky a odpadkové koše se sáčky) 6 10 000 60 000
Zpracování projektové dokumentace, geodetické práce apod. 1 35 000 35 000
Rezerva 1 200 000 200 000
Údržba (kosení louky včetně odvozu sena) 3 100 000 300 000
Cena celkem: 993 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pokud by se jednalo pouze o realizaci vegetačních úprav a mobiliáře, OÚPR by se v územním řízení nevyjadřoval.  Upozorňujeme však, že pozemek je podle územního plánu určen pro veřejnou vybavenost-školství, jednalo by se tedy striktně pouze o dočasné využití území. Pro danou lokalitu byla také zpracována územní studie Územní studie lokalita Sadová: územní potřeby a rozvojové možnosti - 2021, která navrhuje přesunutí již realizovaného parku Sadová do jiné polohy a v místě navrhovaného výběhu zástavbu pro školství. Z toho vychází i návrh připravovaného nového územního plánu. Doporučujeme tedy koordinovat se záměry města v ploše pro školství. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor investiční Upozorňujeme, že v dané lokalitě se nachází investiční záměr "ZŠ a MŠ v MČ Brno-Královo Pole, Sadová"- nutno koordinovat. proveditelný
Bytový odbor Bytový odbor nemá výhrady z toho důvodu, že v místě nepřipravuje bytovou výstavbu. proveditelný
Majetkový odbor neproveditelný
MČ Brno - Královo Pole Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný
Odbor dopravy Projekt se nalézá na místě investičního záměru ZŠ a MŠ v MČ Brno-Královo Pole, Sadová, je v těsné blízkosti/kolizi s projektem domu pro seniory a kolizi s územní rezervou \"Most přes Kociánku\". neproveditelný