Jurty pro vzdělávání
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Štěpán Juránek
4 995 000 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - Židenice
2023
318 líbí se mi
631 kladných hlasů

Jurta je cesta, jak získat zastřešený prostor pro různé účely. U nás v Židenicích například pro rozšíření kapacit předškolního vzdělávání. Nebo pro školní projektovou výuku. O další jurtu se rádi podělíme s jinou městskou částí 🙂

Naše školství má nedostatek prostor. Jurta oproti klasické stavbě, je levné a rychlé řešení. V dnešní době už i kvalitní. Rádi bychom pomohli tam, kde je o prostory ke vzdělávání největší nouze. Konkrétně v Židenicích je velká poptávka po předškolním vzdělávání. V Židenicích bychom rádi umístili 2 studijní jurty. Další bychom rádi nabídli jiné brněnské části, která má taktéž zájem o atraktivní projektovou výuku, nebo rozšíření kapacitních možností škol a školek. Bez spolupráce to tu nejde. Děkuji tedy všem kdo nás podpoří 🙂

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Primárně chceme umožnit předškolní vzdělávání těm, kteří se nedostali z důvodu kapacity do školek. Dále prostor může být využit pro atraktivní projektovou výuku v dalším vzdělávání.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Jurta 3 1 000 000 3 000 000
vybavení 3 465 000 1 395 000
údržba 3 200 000 600 000
Cena celkem: 4 995 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace. proveditelný
Odbor školství a mládeže Nevhodné jako řešení nedostatečné kapacity pro předškolní vzdělávání z důvodu přísných podmínek stanovených legislativou (školský zákon a prováděcí předpisy, včetně vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). Prostor možno využívat pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, případně projektovou výuku žáků ZŠ.  proveditelný
MČ Brno - Židenice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemek p.č. 8143/1 v k.ú. Židenice je součástí plochy pro veřejnou vybavenost. Ty jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích. Zde konkrétně je plocha určena pro sociální péči. Jedná se však také o stavební plochu, která umožňuje umístění staveb dočasných. Projekt je tedy realizovatelný jako stavba dočasná. proveditelný