Klubovny pro děti i dospělé v Komíně
nevítězný
Viktor Grim
5 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Komín
2023
1267 kladných hlasů

Vytvořme klubovnu pro všechny. Pomozte nám postavit klubovnu pro děti a mládež v Komíně!
Navrhujeme zrekonstruovat půdu domu ve vlastnictví města Brna na klubovny.

V současné době v Komíně není vhodný prostor, kde by mohly volnočasové aktivity pro děti i dospělé probíhat. Proto různé činnosti buď vůbec neprobíhají nebo děti musejí dojíždět do jiných městských částí. Chybí skautská klubovna, prostor pro klub maminek či setkání aktivních důchodců.
Nyní máme jedinečnou možnost rozšířit půdní prostory v nově získané budově, kde by mohly vzniknout dvě klubovny, ve kterých by mohly současná i budoucí komínská volnočasová sdružení působit. Budova se nachází nedaleko trolejbusové zastávky, je tedy dobře dostupná z většiny Komína. Je navíc kousek od medláneckého letiště, či Doliny a Palackého vrchu. Chceme především pro děti vytvořit hezké místo, ke kterému by mohly mít vztah a chtěly zde trávit svůj volný čas.
Objekt, který letos MČ Komín zakoupila, se nachází na ulici Chaloupky. V jeho přízemní části sídlí obecní údržba. Dle platného územního plánu je zde takové rozšíření možné. |Klubovny potřebují také zázemí - kuchyňka, úložné prostory, sociální zařízení. Víceúčelové místnosti by mohly sloužit různým věkovým skupinám a druhům aktivit.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento projekt je určen spolkům z Komína a blízkého okolí. Zájem o volnočasovou činnost je v této městské části obrovský, ale zázemí je nedostatečné. Půdní vestavba by vytvořila především prostor pro pravidelné setkávání dětských i jiných volnočasových spolků. Mohla by ale sloužit i dalším občanům například v rámci různých přednášek, promítání apod. Vzniklé zázemí by ulehčilo činnost mnoha dobrovolníkům pracujícím s dětmi a zlepšilo občanskou vybavenost městské části.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
Půdní vestavba a rekonstrukce 1 4 800 000 4 800 000
Na provozních nákladech se bude podílet městská část. 0
Cena celkem: 5 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti