Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Petr Lacman
4 980 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - sever
2023
402 líbí se mi
2920 kladných hlasů

Dětské hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova již dlouhou dobu volá po renovaci.
Cílem projektu je celková obnova hřiště.

Dáme na vás projekt na generální opravu hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova se dostal do finále "Dáme na vás" již v roce 2021, ale skončil těsně za vítězi (skončil jako třetí nevítězný projekt). Tomuto hřišti u křižovatky ulic Nejedlého a Blažkova se také říká Opávka podle bývalé vysoké průlezky, který byla v roce 2022 spolu s dalšími herními prvky odstraněna z důvodu havarijního stavu. Městská část Brno Sever poté na hřiště na své vlastní náklady instalovala alespoň jednu novou průlezku (tato průlezka tedy není výsledkem Dáme na vás projektu z roku 2021 jak si mnozí myslí). Letos se uchází hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova o podporu pro celkovou rekonstrukci znovu, pojďme získat na opravu hřiště finance z Magistrátu města Brna v Dáme na Vás!

Ačkoliv je v těsné blízkosti hřiště Základní škola i Mateřská škola Blažkova s téměř 700 dětmi, hřiště neposkytuje potřebné zázemí pro mladší ani starší děti. V květnu 2022 byla z pískové části hřiště kvůli havarijnímu stavu odstraněna většina herních prvků.
Tento Dáme na Vás projekt navrhuje kompletní rekonstrukci hřiště, současné pískové i asfaltové plochy hřiště. Herní prvky na hřiště budou vyprány ve spolupráci s architektem. Cílem je, aby si na celém hřišti mohli bezpečně hrát děti všech věkových kategorií. Budou obnoveny velmi oblíbené vysoké průlezky (např. prolézací hrad) nebo zřízeny např lanové překážky, trampolína, parkour. Bude vybudováno i dostatečné zázemí pro dospělé (např. venkovní posilovna, lavičky atd).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Celková rekonstrukce hřiště na Lesné u Zš a Mš Blažkova. Oprava a rozšíření hřiště tak, aby poskytovalo zázemí všem generacím od předškolních dětí, přes školáky až po dospělé.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
projekt na výběr herních prvků 1 100 000 100 000
stavební úpravy 1 1 940 000 1 940 000
doplnění herních prvků 1 2 700 000 2 700 000
údržba hřiště 3 80 000 240 000
Cena celkem: 4 980 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Stávající hřiště se nachází v ploše všeobecného bydlení a jeho rozšíření by se mohlo dotknout plochy parků. V obou těchto plochách jsou hřiště dle územního plánu možná. Při tvorbě projektu je však třeba respektovat limit využití území, a to, že okolní zelené plochy jsou plochami nejvýznamnější zeleně města. Zpevněné plochy by také neměly v ploše parků převažovat nad zelení a je třeba v maximální míře respektovat vzrostlou vegetaci. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
Odbor školství a mládeže proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Nezasahuje do záměrů Odboru dopravy. proveditelný
MČ Brno - sever proveditelný