Židovská Morava hudební
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Robert Keprt
2 750 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2023
11 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
101 kladných hlasů

Život vrátit neumíme. Ani obětem koncentračních táborů nacistického Německa. Mezi nimi bylo i několik hudebních skladatelů z Moravy. Jejich jména najdeme na pamětních deskách na jejich rodných domech. Zarážející ale je, že jejich hudba s námi nežije.

Několik hudebních skladatelů z Moravy bylo pro svůj židovský původ zavražděno za druhé světové války. Mohli bychom očekávat, že jejich hudba bude u nás známá a jejich skladby se budou běžně hrát. Že jejich nahrávky najdeme na cédéčkách v každém moravském obchodě s hudebninami. Že s námi bude žít jejich hudba! Jenže tak to není. Brňáka Pavla Haase má ve svém jméně pražský komorní orchestr, opery Ericha Volfganga Korngolda se v Brně hrají jen zřídka a skladby některých dalších našich židovských skladatelů u nás neuslyšíte vůbec. Mohli bychom to ale zkusit jinak - a vydat jejich hudbu na společném albu (CD/DVD), kde by se poprvé sešli úplně všichni. Všichni, narození na Moravě - nejen ti, kteří zahynuli za druhé světové války, ale i ti, kteří ji přežili, žili před ní nebo po ní. Ti, kterými se dnes jako "rakouskými", "americkými" hudebními skladateli pyšní jiné země, i ti méně známí. A třeba i ti, kteří se narodili v povodí řeky Moravy za rakouskou a slovenskou státní hranicí...

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: První setkání židovských hudebních skladatelů z Moravy v dějinách rodné země. Zpřístupnění alespoň části jejich skladeb. Návrat domů. Z jiných časů a někdy i světadílů...

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
hudební DVD - tisk nosiče 12 5 000 60 000
grafika, obal - výroba 12 20 000 240 000
zpracování doprovodných textů 1 50 000 50 000
odměna hudebníkům / orchestru za nahrávku 12 200 000 2 400 000
Cena celkem: 2 750 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor kultury proveditelný