Kašubská knihovna v Brně
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Robert Keprt
130 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2023
7 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
32 kladných hlasů

Kašubský národ je sice národ slovanský, ale v Brně literatura o Kašubech není ani na filozofické fakultě v Brně. Nejbližší kašubský slovník u nás najdeme v Opavě...

Zedník nemůže stavět domy ze snů a nelze budovat vědu a kulturní vztahy bez dostupné literatury... V Brně je jen jedna studentská práce, a i tu psala dáma ze sousední země, která má na Kašubech příbuzné. Není na co navázat. Máme několik století ostudy... Cílem projektu je pořízení alespoň minimální kašubské knihovny, která by zprostředkovala alespoň základní informace o dějinách a kultuře tohoto národa.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Je hanbou, že kultura celého jednoho slovanského národa je v jiné zemi kvůli chybějící literatuře nedostupná. Projekt zahrnuje pořízení kašubského překladového slovníku i základní literatury vydané v minulosti i současnosti. Součástí projektu je i pořízení prospektů o kašubských městech, místech a památkách. Knihy by byly umístěny v knihovnách.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nákup knih i antikvárních, map, hudebních CD o Kašubech 1 70 000 70 000
pořízení již vydaných prospektů v různých jazycích o Kašubech k distribuci v Brně zdarma 1 30 000 30 000
administrativní údržba projektu 3 10 000 30 000
Cena celkem: 130 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Knihovna Jiřího Mahena proveditelný