Knihy z Moravy za státní hranicí
proveditelný
Vstoupit do hlasování
Robert Keprt
1 590 000 Kč (navržený)
Vzdělání
BRNO
2023
12 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
37 kladných hlasů

Části Moravy zůstaly během staletí za dnešní státní hranicí. Oblast podél Dunaje po Malé Karpaty na jihu, Prudnicko a Hlubčicko na severu. Knihy o dějinách, památkách, rodácích a kultuře těchto historických částí Moravy u nás až na výjimky nejsou.

Hranice Moravy se měnily v čase. Cílem je získat co nejvíce knih a vlastivědných časopisů z částí Moravy za dnešní státní hranicí.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Doplnění největších mezer o historických částech Moravy, z nichž jižní výběžek je od Chrlic vzdálen pouhých 33 kilometrů. Projekt zahrnuje i distribuci již vydaných prospektů v různých jazycích zdarma. Knihy by byly přístupné v knihovnách.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
nákup knih i antikvárních, map, hudebních CD rodáků z uvedeného území 1 1 000 000 1 000 000
administrativní práce 1 500 000 500 000
údržba projektu 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 590 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Knihovna Jiřího Mahena proveditelný