Z Julcu na Stránskou skálu
neproveditelný
Lukáš Janků
2 150 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Židenice
2024

Jak se dostat na Stránskou skálu? Šalinou, autem, autobusem. Ale pěšky nebo na kole? Teď ne, ale je možnost to změnit.

Z Julcu na Stránskou skálu se dá dojít: okolo zastávky Bělohorská (a přes křižovatky) nebo spodem podél kolejí po takové vyšlapané cestičce. Dá se to projet i na kole, ale je to takové nejisté (třeba když po cestě ze Stránské skály člověk potká v protisměru šalinu). Takže co takhle tam dojít pěšky nebo dojet na kole úplně v pohodě? Postavme tam chodník i pro kola. Prostě pro každého.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Na Stránskou skálu se bude dát dojít pěšky.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zámková dlažba (zhruba 1,1 km o šířce dvou metrů) + terénní úpravy, v případě potřeby bezpečnostní ořez stromů, další materiál jako štěrk, písek a vše kolem toho 1 2 000 000 2 000 000
Údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 150 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy Projekt je v kolizi s MÚK Ostravská radiála. Z hlediska bezpečnosti je nutné posunout komunikační těleso dále od drážního tělesa. V projektu není přesně vyznačeno rozmezí projektu. Finanční prostředky na realizaci by byly vyšší než 5 mil. V dané oblasti vznikne nová stezka. V současné době se na tuto stezku vypracovává projekt s názvem Páteřní cyklotrasa, úsek A, Pod Sídlištěm-Bělohorská. Projekt je v úrovni projektové dokumentace pro vydání společného povolení. neproveditelný