Medlánecké bouldery
posuzovaný
Radim Vansa
3 040 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Medlánky
2024

Vybudujme skupinu umělých balvanů s lezeckými chyty v prostoru Medláneckého rybníka, poblíž workoutového hřiště.

Prostor okolo Medláneckého rybníka je již dobře zařízen pro mladší děti, ale mládež a dospělí by ocenili možnost věnovat se boulderingu. Proto navrhuji vybudování 2-3 umělých laminátových balvanů výšky 3.5 m v celkové ploše cca 180 m2, štěrkového dopadiště okolo těchto, a osazení lezeckými chyty.

V Řečkovicích, Medlánkách ani v Králově poli v tuto chvíli není komerční lezecká stěna, je třeba dojíždět do Maloměřic nebo na jih Brna, případně do Kuřimi. Balvany podobné navrhovaným se v současnosti nacházejí u sportovního areálu univerzity, ale bohužel po značnou část roku chyty nejsou instalovány. V případě atraktivnější lokality Medlánek věřím, že budou využity ještě hojněji.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Balvany by měla využívat mládež a dospělí z Medlánek, Řečkovic, ale i jiných městských částí. Bouldering umožňuje zcela individuální trávení času, avšak motivuje ke setkávání ve skupinkách a je ve zvyku seznamovat se i s neznámými lezci.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti