Propojení pro cyklisty Hlinky - Svratka
posuzovaný
Petr Novak
5 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2024

Projekt si staví za cíl realizaci bezpečného koridoru pro cyklisty, který bude spojovat dva slepé konce cyklostezek. Cyklisté tedy nebudou muset projíždět přes rušné Mendlovo náměstí.

Největším problémem cyklostezek v Brně je jejich nespojitost, tento projekt perfektně dotváří jejich fragmentovanou strukturu v daném území. Koridor bude mít po trase různý charakter, podle toho, jak to místní prostorové podmínky dovolí, cílem je však všude vybrat nejbezpečnější a nejkomfortnější řešení.

Projekt na jihu navazuje na protipovodňová opatření a s nimi související cyklostezky, na severu se napojí na cyklostezku od Pisárek, která se bude stavět spolu s rekonstrukcí vodovodního řádu v nejbližších letech. Díky realizaci nebudou muset cyklisté projíždět frekventované Mendlovo náměstí a ušetří mnohým nervy za volantem.

V Brně cyklistická doprava dlouhodobě narůstá na úsecích, které jsou fyzicky oddělené od komunikace. Zlepšení podmínek pro cyklisty má také pozitivní dopad na životní prostředí a kvalitu života v městě. Méně vozidel na silnicích znamená nižší emise skleníkových plynů a lepší ovzduší pro všechny obyvatele. Zároveň podpora cyklistiky přispívá k zdravějšímu životnímu stylu a snižuje závislost na automobilové dopravě.

Projekt se zaměřuje na optimalizaci trasy tak, aby byla co nejefektivnější a současně co nejbezpečnější. To znamená využití dostupného prostoru tak, aby cyklisté měli dostatek místa a současně nebyli vystaveni riziku kolizí s vozidly. Kromě toho se projekt snaží využít přírodních prvků a urbanistických prvků k vytvoření příjemného prostředí pro cyklisty.VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: vyšší bezpečnost cyklistů
méně kolizních situací na Mendlově náměstí
příjemnější životní prostředí

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti