Podpora mladých opouštějících dětský domov
posuzovaný
Markéta Strážnická
4 500 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
2024

Mladí dospělí jsou po odchodu z dětských domovů v nesnadné situaci. Nemají peníze, potřebují bydlení, první práci a navázat nové kontakty.

Cílem projektu je pomoct lidem, kteří do dospělosti vstupují se sociálním handicapem, bez rodinného zázemí. Hranice mezi sociálním statusem „dítě z dětského domova“ a „bezdomovec nebo bezdomovkyně“ je někdy velmi tenká. Někteří dokončili vzdělání, což znamená nutnost najít si bydlení a vykročit do života. Mnozí nemají vytvořené žádné pevné sociální vazby a záchranné sociální sítě s výjimkou těch, které vznikly během jejich života v domovech. Řada z nich vykračuje doslova do prázdna, bez toho, že by věděla, jak vypadá bezchybně napsaný strukturovaný životopis nebo jak se hlásit na úřadech a žádat o práci. V pomoci mladým lidem odcházejícím z dětského domova existují značné mezery. Projekt by zahrnoval pronájem bytů, mentorku či terénního sociálního pracovníka, psychologickou podporu, doučování a další podpůrné aktivity pro lepší vstup do dospělého světa.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pomoc mladým lidem opouštějící dětské domovy.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh