Pomník parašutistům skup. SILVER B
posuzovaný
Josef Šlesinger
940 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Medlánky
2024

Cílem projektu je zřízení pomníku parašutistům Zemkovi a Škachovi, kteří byli vysazeni spolu se skupinami Anthropoid a SILVER A z Anglie v roce 1941. Svůj úkryt nalezli na dlouhou dobu na severu Brna u místních obyvatel.

Připomínka pobytu parašutistů by měla být umístněna v prostoru parčíku v Brně - Medlánkách u domu Podpěrova 2. Jednalo by se o rozšíření již dnes stávající lavičky k tvaru S jako SILVER dvěmi samostatnými lavičkami v původním stylu a doplněním větším písmenem B jako označením skupiny cca o výšce 1,5 metru, s informační cedulkou s jmény obou parašutistů a případně i jmény jejich podporovatelů jak z Medlánek, tak z Řečkovic. Tito dva hrdinové dosud nikde pamětní desku nemají i když byli jediní, kteří z první vlny výsadků do Protektorátu přežili válku v ilegalitě. Po neúspěšném pokusu o navázání kontaktu našli útočiště v Řečkovicích, odkud se snažili navázat spojení. Obětavostí mnoha místních obyvatel jak z Řečkovic tak Medlánek, z nichž někteří za ni zaplatili životem, se jim zde podařilo přežít i kruté období druhé Heydrichiády a i díky této pomoci se oba dožili konce války. Bohužel se v Medlánkách a Řečkovicích o tomto dění za druhé světové války skoro nic neví a pomník by přispěl k rozšíření povědomí o naší bezprostřední historii hlavně mezi mládeží.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V dnešní době, kdy si náš národ musí připomínat své hrdiny by zřízení pomníku statečným vojákům nejen oba vyzdvihl ze zapomnění ale zároveň by se na exponovaném místě lidé dozvěděli více o historii místa kde žijí.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti