Parčík a dětské hřiště
posuzovaný
Danuše Kučerová
4 300 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - sever
2024

Dovybudování dětského hřiště mezi poliklinikou na Lesné a dlouhou ulicí Heleny Malířové a vybudování parčíku před poliklinikou na Lesné.

Chtěla bych nejen já, ale další obyvatelé městské části Brno - Lesná začlenit dovybudování dětského hřiště mezi poliklinikou na Lesné a dlouhou ulicí Heleny Malířové. Část hřiště byla již provedena a na zbytek údajně nejsou finanční prostředky. Je to ostudné, že se nedodělal zbytek hřiště, zeje špínou a děti si po dešti hrají na blátivém místě ve tvaru kruhu. Poliklinika by měla reprezentovat, lidé chodí kolem tohoto kousku nedodělaného dětského hřiště. Z druhé strany polikliniky, kde je louka, by stálo za zváženou vybudovat parčík, kde by lidé mohli spočinout při čekání na autobus po náročném absolvování u lékařů, oddychnout si. Parčík zpříjemnit lavičkami, nějakou architektonickou inspirací. Hodně by to pomohlo starším lidem, popovídat si, předat zkušenosti, usednou a trávit letní čas v příjemném prostředí na Lesné.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Parčík před poliklinikou na Lesné na Halasově nám. 1. Zpříjemnění čekání na dopravní spojení obyvatel okrajových částí města Brna, kteří leckdy absolvují náročná vyšetření u lékařů.
Dodělání dětského hřiště mezi poliklinikou na Lesné a dlouhou ulicí Heleny Malířové.
Trávení volného času rodin s dětmi, rodina, základ společnosti.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti