Přemístění soch
posuzovaný
alena Laštůvková
160 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
2024

Navrhuji přemístit bronzové sochy "Obchod" a "Tolerance" z Lužánek do Denisových sadů.

Pamatuji z dětství, že v Denisových sadech stály vedle altánu 2 krásné bronzové sochy a jak se mi to tehdy líbilo. Nevím z jakého důvodu byly přemístěny do parku Lužánky, kde naprosto mezi keři zanikají a skoro nikdo o nich neví. Myslím, že by to nemuselo být nákladné, sochy prý byly v roce 2005 restaurovány. A Brno by mohlo tuto památku zviditelnit široké veřejnosti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Na novém stanovišti v Denisových sadech budou sochy na očích široké veřejnosti, která v hojném počtu toto místo navštěvuje. A určitě budou v lidech, zvlášť v mládeži ( v dnešní přetechnizované době), budit cit pro krásu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti