Přemístění soch
neproveditelný
alena Laštůvková
160 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
2024

Navrhuji přemístit bronzové sochy "Obchod" a "Tolerance" z Lužánek do Denisových sadů.

Pamatuji z dětství, že v Denisových sadech stály vedle altánu 2 krásné bronzové sochy a jak se mi to tehdy líbilo. Nevím z jakého důvodu byly přemístěny do parku Lužánky, kde naprosto mezi keři zanikají a skoro nikdo o nich neví. Myslím, že by to nemuselo být nákladné, sochy prý byly v roce 2005 restaurovány. A Brno by mohlo tuto památku zviditelnit široké veřejnosti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Na novém stanovišti v Denisových sadech budou sochy na očích široké veřejnosti, která v hojném počtu toto místo navštěvuje. A určitě budou v lidech, zvlášť v mládeži ( v dnešní přetechnizované době), budit cit pro krásu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
přemístění bronzových soch 2 80 000 160 000
Cena celkem: 160 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor památkové péče Obě dochované sochy jsou kulturní památkou, původně byly součástí dnes již odstraněného pomníku císaře Josefa II. na Moravském náměstí. Denisovy sady jsou jedním z nejstarších veřejných parků v českých zemích (1814 - 1818), jde o  komponovaný park na okraji historického jádra města v bezprostřední blízkosti katedrály. Umístěním soch by byla narušena autenticita vzhledu parku. neproveditelný