Bikepark Černovice
posuzovaný
Tomáš Hladík
4 980 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Černovice
2024

Vybudování nového bikeparku v brněnských Černovicích pro děti i dospělé.

Cyklistika je ve všech směrech aktuálním trendem. Nevyužívaná betonová plocha v prostoru lesoparku v Černovicích při ulici Charbulova rozkládající se především na p.č. 1691/53, 1691/54, 1691/55, 1691/96 by byla vhodná pro vybudování pump tracku, skoků či jiných atrakcí. Vzhledem k poloze místa v lesoparku, blízkému občerstvení a kolem vedoucí cyklostezky kolem Svitavy se místo jeví jako ideální. Vzorem by mohl být bikepark v Olomouci vybudovaný na podobně velké ploše. I přes svou nevelikost je velmi oblíben a hojně využíván dětmi i zkušenějšími jezdci. V navrhovaném prostoru lesoparku nebudou účastníci navíc nikoho rušit hlukem nebo svým bytím. Lokalita je mimo zástavbu. Projekt by navázal na rozvoj lokace a vhodně by doplnil a rozšířil možnosti nedávno vybudovaného skateparku. Nabídl by alternativu mladším dětem, pro které je skatepark nevhodný.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vybudováním bikeparku podpoříme rozvoj dětí i dospělých ve sportu. Budou se moci zlepšovat a trénovat agility na kole. Úprava chátrající plochy lesopark zkultivuje.

Rozpočet projektu - návrh