Výuková zahrada v Líšni
posuzovaný
Andrea Ondrůjová
5 000 000 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - Líšeň
2024

Učit se venku! Nejen pro děti z místních škol a školek, ale také pro možnost pořádání odpoledních kroužků by bylo možné využít výukovou zahradu s venkovní učebnou a spoustou výukových prvků. Příroda sama je učitelem, když jí to umožníme.

Výuková zahrada bude sloužit pro dopolední výuku místních základních škol. Poskytne moderní venkovní učebnu, která umožňuje učit se venku v přírodě a přitom se všemi výhodami dnešní moderní doby. V odpoledních hodinách zde najdou útočiště kroužky pro děti zaměřené nejen na environmentální výchovu.
Venkovní učebna s přiléhající zahradou poskytne prostor i pro komunitní setkávání nebo třeba letní kino.
Nedílnou součástí projektu je revitalizace zahrady, která je v tuto chvíli zarostlá, čehož je jisté vhodné využít a zachovat vzrostlé stromy, které poskytnou stín, příjemné a přirozené prostředí pro výuku.
Na parcele o velikosti 1 760 m2 by se měla nacházet studna, která může být potřebným zdrojem vody, ale také jeden z výukových prvků.
Postupně by mohly přibývat další.
V první fázi jde o otevření nepřístupné zahrady, která leží na strategickém místě v centru staré Líšně a dlouhodobě nenachází využití. V minulosti se snad měla prodat developerovi, ale z důvodu kolize se zastávkou MHD nelze na pozemek zřídit vjezd.
Vyplývá spousta otázek a především ta, kdo se o to celé bude starat. Nabízelo by se, aby si zahradu vzala pod křídla městská část a koordinovala, co se zde bude dít. Zároveň by se mohla podílet na provozních nákladech projektu. Nebo by zahradu mohlo spravovat některé ze středisek volného času či nějaký soukromý subjekt. Nedílnou součástí projektů je také udržitelnost - jak se to celé zaplatí a dlouhodobě? Provoz by si na sebe mohl částečně sám vydělat, mohla by zde být například do budoucna prodejna zdravé výživy nebo kavárna, bistro. Kroužky pro děti jsou většinou také zpoplatněné. Prostor by mohl nabídnout útočiště pro rodinné oslavy nebo jiné akce pro veřejnost v rozsahu odpovídajícímu možnostem zahrady a přiléhající zástavby.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Výuková zahrada otevře možnosti setkávání ve staré Líšni, které zde chybí. Umožní výuku v moderní venkovní učebně. Nabídne možnost setkávání se spolužáky, přáteli, rodinou. Projekt je zaměřen primárně na výukové programy, nemusí se ale jednat jen o výuku dětí. Mohlo by zde vzniknout skutečné komunitní centrum, které se rýsovalo v budově Orlovny a její přiléhající zahradě, ale z důvodu rozdělení a rekonstrukce této budovy bohužel stále zeje prázdnotou.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti