Druhý dech parku náměstí SNP-Černá pole
posuzovaný
Barbora Gratiasová
5 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - sever
2024

Všichni víme, že je v létě hrozné horko. Nikdo nechce sedět na rozpáleném betonu. Pojďme společně zpříjemnit park přidáním více zeleně a vytvořením dalších míst k odpočinku. Park bude nabízet stínění, pohodlné posezení a atraktivní vodní prvek.

Projekt obnovy parku v městské části Brno-sever v Černých Polích představuje komplexní revitalizaci veřejného prostoru, která propojuje přírodu s kulturními a rekreačními aktivitami. Park v průběhu let ztratil svou krásu a živost. Zahrnuje poměrně velký zatravněný prostor, který je nevyužitý, a během letních měsíců zde panuje intenzivní horko způsobené nedostatkem stínu. Nový návrh vychází z potřeb místní komunity a záměru vytvořit atraktivní a funkční prostor pro obyvatele všech věkových kategorií.

Hlavním prvkem obnovy je přidání zeleně, která přispěje k ochlazení prostoru během horkých letních dnů. Budou zde nově zasazeny stromy, keře a květinové záhony, které prostor oživí a zlepší kvalitu života v okolí. V rámci zeleně budou vytvořeny odpočinkové zóny s lavičkami a posezením, kde si obyvatelé mohou vychutnat odpočinek a kontakt s přírodou. Jednou z dominant parku bude i nový vodní prvek v podobě fontány a pítka pro lidi i jejich čtyřnohé společníky. Dalším přídavkem bude podium, které umožní pořádání kulturních akcí, koncertů, besídek zdejších škol nebo vystoupení, čímž se park stane nejen místem odpočinku, ale i kulturního setkávání a aktivit pro místní komunitu. V neposlední řadě se v parku objeví moderní workout hřiště, které poskytne možnost cvičení všem věkovým skupinám.

Kromě zmíněných prvků bude park vybaven osvětlením, které v určitých částech parku chybí. Umožní tak využití prostoru i v pozdních hodinách a zvýší pocit bezpečnosti návštěvníků. Světelné prvky budou také sloužit k podpoře atmosféry. Park se tak stane veřejným prostorem, který spojuje zeleň, vodní prvky, kulturní aktivity i sportovní vyžití, a poskytne tak živý a příjemný prostor pro setkávání a relaxaci.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Obnova parku na náměstí SNP přinese více zeleně, která vytvoří nová místa k odpočinku pod korunami stromů. Budete mít možnost setkat se s přáteli, zacvičit si na čerstvém vzduchu nebo se osvěžit u fontány.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti