Víceúčelové rozšíření bazén za Lužánkami
posuzovaný
Jiří Vlček
5 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Královo Pole
2024

Přínosem je zvýšení variability plaveckého bazénu za Lužánkami se zachováním plavání na délku 50m a současně v případě potřeby rychlé modifikace části bazénu - např. 4x 50m dráhy (veřejnost) a 2x4x25m dráhy (organizace) - vysoká variabilita a komfort

Sportovní Brno potřebuje navyšovat svoji infrastrukturu i přes otevření nového 25m bazénu bude nedostatek plaveckých drah v Brně. Plavání je považováno jako jeden z nejzdravějších sportů. Plavecký bazén za Lužánkami jako jediný bazén v Brně nabízí ideální podmínky pro plavání a další plavecké sporty (2,5 m široké dráhy atd.). V odpoledních časech bývá však kapacita drah na 25m i 50m bazénu zcela obsazena organizacemi a plavající veřejností. Často se ve večerních hodinách plave na šířku (21 m), což nelze považovat za vyhovující podmínky pro plavající veřejnost.

Jednoduchým řešením, které se často používá v jiných částech Evropy a světa, je systém ponorných plaveckých stěn. Toto řešení je ekonomičtější než stavba nových bazénů a umožní provozovateli maximalizovat sportovní infrastrukturu bazénu za Lužánkami. Díky systému ponorných plaveckých stěn lze během chvilky 50 metrový bazén rozdělit na dva plnohodnotné bazény (z 8 drah na 16 drah). Variabilita je značná, například pro veřejnost mohou zůstat 4 dráhy (délky 50m) a současně sportující organizace mohou využít 8 drah (délky 25m). Tato technologie může sloužit při svém maximálním využití všem a zároveň bazén za Lužánkami neztratí svoji jedinečnou funkci 50 metrového bazénu v Brně. Pro organizované i neorganizované sportovce je přínosem zlepšení využití ve vytížených hodinách (15 - 20:00). Toto řešení dovoluje také elegantně oddělit organizace a veřejnost, kdy si nebudou navzájem narušovat příjemné sportovní vyžití. Společně s novým 25-metrovým bazénem u Lužánek se tímto projektem zvýší i maximální využití padesátky za Lužánkami. Dalším benefitem je i finanční návratnost projektu a zlepšení ekonomiky bazénu.

Brno by tímto projektem získalo zcela jedinečné sportoviště v ČR, protože doposud v ČR nic obdobného neexistuje, ale v Evropě a ve světě tato technologie představuje poměrně časté řešení.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hlavní přínos spočívá v jednoduchém zvýšení víceúčelovosti 50m bazénu při zachování maximální délky 50m drah pro sportující veřejnost a současně zlepšení podmínek v exponovaných odpoledních časech. V dalším vylepšením sportovního zázemí bazénu dojde ke zvýšení sportovních aktivit dětí a mládeže, ale i dospělých. Lze jednoduše během pár minut měnit dispozice bazénu. Zlepšení komfortu pro milovníky plaveckých sportů, zlepšení ekonomiky bazénu a jedinečnost v rámci ČR.

Rozpočet projektu - návrh