Bezbariérový klub seniorů Brno sever
posuzovaný
Filip Pšenčík
4 600 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - sever
2024

Odstranění bariér v přístupu do klubu seniorů a umožnění využívat klub širší skupině občanů

Podruhé podáváme projekt bezbariérové rampy pro klub seniorů, který zajišťuje setkávání seniorů z okolí. Z ulice Erbenova k němu vede přístup, který je v současné době nebezpečný pro hůře se pohybující seniory a naprosto nevyhovuje současným trendům v přístupnosti. Klub by se díky úpravě předzahrádky stal přístupnější a mohl by je navštěvovat širší okruh lidí.
Realizací tohoto projektu bude klub seniorů plně přístupný pro všechny občany, bez ohledu na jejich fyzické schopnosti. Bezbariérová rampa poskytne seniorům a osobám se zdravotním postižením nezávislost a svobodu pohybu, což přispěje k jejich lepší kvalitě života a pocitu důstojnosti. Tímto způsobem projekt přispěje k vytvoření prostředí, které podporuje aktivní a plnohodnotný život seniorů v naší komunitě.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Bezbariérová rampa ke klubu seniorů zlepší přístupnost a poskytně pohodlí. Starší lidé budou moci snadno navštěvovat klub a účastnit se aktivit bez obtíží spojených s překonáváním schodů. Podpořme společnost a vytvořme prostředí, které je přátelské všem!

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti