Modulární učebny
posuzovaný
Štěpán Juránek
4 995 000 Kč (navržený)
Vzdělání
Brno - Židenice
2024

Externí učebny jsou cesta, jak získat tolik potřebný zastřešený prostor pro školní, či předškolní výuku, případně pro klubovny volnočasových aktivit (např.: skaut, výtvarné a další kroužky,..)

Naše školství má nedostatek prostor. Moduly/Jurty oproti klasické stavbě, jsou levné a rychlé řešení. V dnešní době už i kvalitní. Rádi bychom pomohli tam, kde je o prostory ke vzdělávání největší nouze. Konkrétně v Židenicích je velká poptávka po předškolním vzdělávání. Školy zase mají zájem o atraktivní projektovou výuku, takovéto rozšíření kapacitních možností škol a školek by nám moc pomohlo. Bez spolupráce to ale nejde. Děkuji tedy všem kdo nás podpoří 🙂

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Potřebné rozšíření kapacit škol a školek, pro možnosti atraktivní výuky v moderním prostoru, přizpůsobeném potřebám dětí a studentů, případně organizacím hledajícím zázemí klubovny.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti